Halászat és horgászat (Irodalmi bibliográfia)

Tisztelt olvasó!
Ez a kötet tartalmazza mindazon fontosabb műveket melyek a történelmi Magyarország területén lévő halakról, fogási módokról és fogási eszközökről, 1702-től napjainkig megjelentek. A szerző nevével ellátott, magyar nyelven közzétett munkákat vettem számba. Kivételt tettem azzal a három magyar szerzővel (Grossinger János, Reisinger János, Szirmai András), akik ugyan latinul, de először publikáltak ichthyológiai tanulmányokat hazánkban.

A különlenyomatokat 1960–ig tárgyaltam, a folyóiratok összeállításánál csak a tárgyhoz szorosan kapcsolódókra tértem ki. A könyvek beazonosításához pusztán a legszükségesebb információk megadására szorítkoztam. A bibliográfia elkészítésével könyvgyűjtőknek és a téma iránt érdeklődőknek kívántam segítséget nyújtani.

Budapest, 2004. január
Perényi Sándor

AKI HORGÁSZ AKAR LENNI
Horgász történetek
Szerkesztette: Fekete Sándor
Budapest, 1988
Mezőgazdasági Kiadó–MOHOSZ
177 oldal

ALAPSZABÁLYTERVEZET MINTÁJA
SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
SZÁMÁRA
Budapest, 1912
4 oldal

(Klny. a Halászat 1912. évf.)
ALAPY GYULA
A csallóközi halászat története
Komárom, 1933
Spitzer Sándor könyvnyomdája
166 oldal

(A Nemzeti Kultúra Ismerettára 1.)
ALAPY GYULA
A csallóközi halászat története
Hasonmás kiadás
Pozsony, 1994
Kalligram Kiadó
259 oldal

(Csallóközi Kiskönyvtár)
AMIT A HORGÁSZNAK TUDNIA KELL
Szerkesztette: Seregélyes Tibor
Budapest, 1977
MOHOSZ
48 oldal

AMIT A HORGÁSZNAK TUDNIA KELL
Második kiadás
Szerkesztette: Seregélyes Tibor
Budapest, 1979
MOHOSZ
47 oldal

AMIT A HORGÁSZNAK TUDNIA KELL
Harmadik kiadás
Szerkesztette: Seregélyes Tibor
Budapest, 1985
MOHOSZ
47 oldal

AMIT A HORGÁSZNAK TUDNIA KELL
Negyedik kiadás
Szerkesztette: Seregélyes Tibor
Budapest, 1990
MOHOSZ
48 oldal

AMÚR HORGÁSZAT
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2003
135 oldal
(Horgászhalaink XVII.)

ANDRÁSFALY BERTALAN
Duna mente népének ártéri
gazdálkodása Tolna és Baranya
megyében az ármentesítés befejezéséig
Szekszárd, 1975
Tolna megyei Tanács Levéltára
(Tanulmányok Tolna megye
történetéből VII.)

ANDRÁSFALVY BERTALAN
A Sárköz és a környező Duna-menti
területek ősi ártéri gazdálkodása és
vízhasználatai a szabályozás előtt.
Budapest, 1973
(Vízügyi Történeti Füzetek 6.)
75 oldal

ANTALFI ANTAL-BAKOS JÁNOS
Halgazdasági ismeretek 2.
A halgazdasági szakosított
iskolák számára
Budapest, 1960
Mezőgazdasági Kiadó
279 oldal
(Mezőgazdasági szakiskolák
tankönyvei)

ANTALFI ANTAL- HORVÁTH LÁSZLÓ-
LAJKÓ ISTVÁN
Tógazdasági haltenyésztés
A mezőgazdasági szak-
munkásképzés tankönyve
Budapest, 1986
Mezőgazdasági Kiadó
211 oldal

ANTALFI ANTAL-TÖLG ISTVÁN
Halgazdasági ABC
Budapest, 1971
Mezőgazdasági Kiadó
218 oldal+40 oldal fotó

ANTALFI ANTAL-TÖLG ISTVÁN
Növényevő halak
Budapest, 1968
Mezőgazdasági Kiadó
155 oldal+28 tábla

ANTALFI ANTAL- TÖLG ISTVÁN
Növényevő halak
Második, bővített kiadás
Budapest, 1972
Mezőgazdasági Kiadó
202 oldal+24 tábla

ANTOS ZOLTÁN
Balatoni horgász útmutató
Reklámkiadvány
Budapest, 1931
Antos Zoltán kiadása
16 oldal

ANTOS ZOLTÁN
A csuka és a süllő horgászata
Budapest, 1978
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
122 oldal

ANTOS ZOLTÁN
A csuka és a süllő horgászata
Második kiadás
Budapest, 1982
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
122 oldal

ANTOS ZOLTÁN
Kézikönyv a sporthorgászatról
Budapest, 1991
Piremon Kiadó
205 oldal
Fűzve, kötve

ANTOS ZOLTÁN
A harcsa horgászata
Budapest, 1970
Mezőgazdasági Kiadó
120 oldal+4 oldal fénykép

ANTOS ZOLTÁN
A ponty és horgászata
Budapest, 1980
Mezőgazdasági Könyvkiadó-MOHOSZ
180 oldal

ANTOS ZOLTÁN
Pontyhorgászat
Budapest, 1962
Sport Lap-és könyvkiadó
132oldal

ANTOS ZOLTÁN–BERÉNYI JÁNOS-
VÍGH JÓZSEF
Dunai horgászkalauz
Budapest, 1969
Sport Lap- és könyvkiadó
327 oldal+18 térkép+10 oldal fénykép

AROS JENŐ
Debrecen környékének halai
Debrecen, 1938
40 oldal

ÁLLATTENYÉSZTÉS III.
Haltenyésztés
Szerkesztette: Horn A.
Budapest, 1976
Mezőgazdasági Könyvkiadó

BABUS JOLÁN
A Lónyai vizek néprajza
Budapest, 1959
Néprajzi Múzeum
117 oldal
Néprajzi Közlemények IV. 3. szám

BALASSA IVÁN
Lápok, falvak, emberek–Bodrogköz
Budapest, 1975
Gondolat Könyvkiadó
303 oldal

BAKOS JÁNOS
Halgenetikai kutatások fejlődése
eredményei Magyarországon 1975-ig
Szarvas, 1976
HAKI
61 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 4.)

A BALATON KÖNYVE
Szerkesztette: Monspart Éva
Nők a Balatonért Egyesület kiadása
190 oldal

BALÁZS LÁSZLÓ –
MOLNÁR KÁLMÁN
Halkórtan
Második, változatlan kiadás
Tankönyv
Budapest, 1985
Mezőgazdasági Kiadó
209 oldal

BALÁZS PIRI–BOTÁR GÁBOR
Horgász anziksz a Velencei-tóról
Budapest, 1999
Sygnet Kft
120 oldal+1 térkép

BALÁZS PIRI – BOTÁR GÁBOR
Komárom-Esztergom
megye horgászvizei
Budapest, é.n.
Esox Plus Kiadó
75 oldal

BALOGH BÁLINT- FÓRIS GYULA-
GÁBRI MIHÁLY- RÁKOS ZOLTÁN
Halgazdasági ismeretek 1.
A halgazdasági szakosított
iskolák számára
Budapest, 1960
Mezőgazdasági Kiadó
(Mezőgazdasági szakiskolák
tankönyvei)
296 oldal

BALOGH LÁSZLÓ- KOZMA LAJOS-
MOSONYI GÉZA
Halastavi pecsenyekacsa
Budapest, 1975
Mezőgazdasági Kiadó
210 oldal+16 tábla

BANNER JÁNOS
Tarcsai halászok közt
Békéscsaba, 1923
Körösvidék nyomda
38 oldal

BANNER JÁNOS EMLÉKEZETE
SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁN
Benne: Tarcsai halászok közt
Szerkesztette: Szabó Ferenc
Békéscsaba – Szeged, 1989

BARTA ZOLTÁN
A Bakony halai
Zirc, 1996
Bakonyi Természettudományi Múzeum
42 oldal

BATIZFALVI SAMU
Utasítás madarak, emlősök, hüllők
és halak bőrének lefejtésére,
kitömésére- és fenntartására
Pest, 1853
Lukács László nyomdája
43 oldal+2 tábla

BAUKÓ JÁNOS
Marcelháza halászatának szakszókincse
Komárom, 2001
KT Kiadó Kft.
58 oldal

BÁCSKAI HALÁSZSZAKÁCSKÖNYV
A sózott hal elkészítési módjával
Újvidék, 1942
Délvidéki Halászati Alap
16 oldal

BÁRDOSI JÁNOS
A magyar Fertő halászata
Sopron, 1994
Hillebrand nyomda
210 oldal+29 oldal fotó
(Soproni Múzeum kiadványai 1.)

BÁSTYAI FRIGYES
Ínyenc varázslatok
Halak, húsok, egyebek
Prímo Kiadó
44 oldal+fotók

BEHYNA MIKLÓS
Balatoni sporthorgász A.B.C.
Budapest, 1940
A M. Királyi Balatoni Intéző
Bizottság kiadása
44 oldal
(Balatoni könyvtár 7. Szám)

BELLON TIBOR
A Tisza néprajza
Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön
Budapest, 2003
Timp Kiadó
231 oldal+32 oldal fotó

BENCZE LAJOS
Vad- és halgazdaságtan
Egyetemi jegyzet
Sopron, 1965
Erdőmérnöki Főiskola
202 oldal

BERINKEY LÁSZLÓ
Halak
Budapest, 1966
Akadémia Kiadó
139 oldal

BERINKEY LÁSZLÓ
Halak – Pisces
Budapest, 1966
Akadémia Kiadó
139 oldal.
(Fauna Hungariae, XX. Kötet, 2. füzet)

BERTA LÁSZLÓ
Vadcsapákon vadvizeken
Zalaegerszeg, 1999
Társadalmi Egyesülések Szövetsége
Zala Megyei Irodája
124 oldal

BERTHA BULCSÚ
Balatoni évtizedek
Budapest, 1973
Szépirodalmi Könyvkiadó
244 oldal+32 oldal fotó

BETEGH LAJOS
Útmutatás a halakban élősködő és
betegséget okozó parányi szervezetek
tanulmányozásához
Budapest, 1911
Pátria
55 oldal
(Klny. a Halászat 1911. évf.)

BÉKÉS HALAINK HORGÁSZATA
Szerkeszti: Oggolder Gergely
Budapest, 1998
Fish Könyvkiadó
132 oldal
(Horgászhalaink VII.)

BÉLA PÁL – TÓTFALUSI ANDRÁS
Horgászvizek
kirándulóhelyek
Budapest, 1991
Danúbius Kódex Kiadó
302 oldal+4 lap fénykép

BÉL MÁTYÁS
A magyarországi halakról és azok
halászatáról „Tractus de re rustica
Hungarorum” részlete, Bél Mátyás
élete és munkássága
Írta és fordította: Deák András
Budapest, 1984
Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató
Leányvállalat
76 oldal+1 térkép

BÉL MÁTYÁS
” TRACTUS DE RE RUSTICA
HUNGARORUM „
„Magyarország halairól és halászatáról”
szóló fejezete
Írta és az eredeti szövegeket fordította:
Lukács Károly
Tihany, 1941
Magyar Biológiai Kutatóintézet
(A Magyar Biológiai Kutatóintézet
munkái XIII. szám)

BÍRÓ PÉTER
A fogassüllő táplálékának,
növekedésének és produkciójának
vizsgálata a Balatonban
Szarvas, 1979
HAKI
173 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 7.)

BÍRÓ PÉTER
Halak biológiája
Egyetemi jegyzet
Debrecen, 1993
Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem
260 oldal

BÍRÓ PÉTER
Halak populációbiológiája
Egyetemi jegyzet
Debrecen, 1987
Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem
130 oldal

BITÓ JÁNOS
Az én kiskirályságom
Egy tiszai halász élete
Szeged, 1930
Szegedi Új Nemzedék Lapvállalat Rt.
138 oldal

BITÓ JÁNOS
Az én kiskirályságom
Egy tiszai halász élete
Hasonmás kiadás
Szeged, 1993
Betli Bt.
176 oldal+4 oldal melléklet

BODÓ ISTVÁN – NAGY MIKLÓS –
ÖRLEY DÉNES
Horgászeszközök, horgászmódszerek
Budapest, 1979
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
189 oldal

BOGDÁN ISTVÁN
Régi magyar mesterségek
(Halászat)
Budapest, 1973
Magvető Kiadó
407 oldal

BOJLIHORGÁSZAT
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1998
Fish Bt.
118 oldal
(Horgászhalaink VI.)

BOKOR KÁROLY
A süllő horgászata.
Budapest, 1995
Fish Bt.
144 oldal
(Horgászhalaink I.)

BOKOR KÁROLY
Óriások tánca
Pécs, 1999
Bokor és Társa Bt.
161 oldal

BOKOR KÁROLY
Vizek hátán
Pécs, 2000
Bokor és Társa Bt.
181 oldal

BOKOR KÁROLY
Halakkal álmodom
Pécs, 2001
Bokor és Társa Bt.
209 oldal

BOTÁR GÁBOR
Horgászbottal a Balaton körül
Budapest, 1998
Sygnet Kft.
249 oldal

BOTTA ISTVÁN
88 színes oldal a hazai halakról
Budapest, 1985
Mezőgazdasági Kiadó
90 oldal

BÖLCSHÁZY SÁNDOR
Halételek
Veszprém, 1987
Pannon nyomda
118 oldal

BÖRCSÖK JÓZSEFNÉ (szerk.)
25 éves a Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 2001
HAKI
66 oldal
(Halászatfejlesztés 25.)

BŐSZE ÁDÁM
99 bojli-recept
Budapest, 2002
Virtuoso Pictures Kft.
40 oldal

BÚZA LÁSZLÓ
A fertőző hasvízkór oktanának,
megelőzésének és gyógykezelé-
sének tanulmányozása
Szarvas, 1975
HAKI
49 oldal+ összegzés
(A halhústermelés fejlesztése 2.)

BUZA LÁSZLÓ
Halegészségügyi ismeretek
Budapest, 1971
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium
Zalaegerszegi nyomda
43 oldal.

BUZA LÁSZLÓ
Halbetegségek elleni védekezés
Budapest, 1962
Országos Mezőgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ
82 oldal

CEY-BERT RÓBERT GYULA
Magyar halgasztronómia
Az újjászülető magyar
halkonyha receptjei
Budapest, 2002
Paginarum Kiadó
194 oldal

CSÁNYI JÓZSEF
Halakból és hidegvérű
állatokból készíthető ételek
Budapest, 1985
Stat Kiadó, házi nyomda
216 oldal
(Belker továbbképző intézet szakmai
kiskönyvtár)

CHYZER KORNÉL
Magyarország édesvízi halainak
rendszeres átnézete, jegyzetekkel s
az új fajok rövid leírásával. Heckel
Jakab értekezését fordította és a
tudomány újabbkori haladásával
bővitette: Chyzer Kornél
Pest, 1863
Emich Gusztáv
(A magyar orvosok és természet-
vizsgálók Sopronban tartott VIII.
nagyűlésének évkönyve 1847)

CHYZER KORNÉL
Zemplén megye halai
Adatok Zemplén megye természetrajzi
ismeretéhez
Igló, 1882
Schmidt József nyomdája
13 oldal
(Klny. A Kárpátegylet IX. évkönyvéből)

CSALOG JÓZSEF
A Tolna megyei Sárköz népi halászata
Budapest, 1940
Néprajzi Múzeum
17 oldal
(Klny. a Néprajzi Értesítőből)

CSENGERI ISTVÁN (szerk.)
Fish And Crustacean Nutrion…
(angol nyelvű konferencia kötet)
Szarvas, 2000
HAKI
211 oldal
(Halászatfejlesztés 23.)

CSIKÓS JÓZSEF
A halászat helyzete megyénkben
Miskolc, 1969
13 oldal
(Klny: a Borsodi Múzeum.)

A CSONGRÁD-SZEGEDI
TISZAI HALÁSZATI TÁRSULAT
ALAPSZABÁLYAI ÉS ÜZEMTERVE
Sándorfalva, 1936
4 oldal

CSUKAHORGÁSZAT
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1997
Fish Bt.
120 oldal
(Horgászhalaink V.)

DADAY JENŐ
Halak (Pisces)
Budapest, 1897
Magyar Földrajzi Társaság
Balaton-Bizottsága
15 oldal
(A Balaton tudományos
tanulmányozásának
eredményei, II.kötet, I. rész
XII.szakasz) és különlenyomatban

DADAY JENŐ DEÉSI
A magyarországi tavak halainak
természetes tápláléka
Budapest, 1897
Királyi Magyar Term.Tud.Társulat
481 oldal

DARÁZS SÁNDOR-ACZÉL ATTILA
Édesvízi halak feldolgozása
Budapest, 1987
Mezőgazdasági Kiadó
219 oldal

DÁNOS MIKLÓS
A vízjogi törvény, a kapcsolatos
törvények és reájuk vonatkozó
rendeletek: A Kovácsy-Kvassay
féle művek bővített és
átdolgozott kiadása I.-II.
Budapest, 1905
Pátria
1. kötet 485 oldal
2. kötet 296 oldal

DEGRÉ ALAJOS
Magyar halászati jog a középkorban
Budapest, 1939
Pázmány Péter Tudományegyetem
167 oldal

DÉNES MIHÁLY
Halgazdasági dolgozók bérezése
Budapest, 1957
Közgazdasági és Jogi Kiadó
47 oldal
(Állami gazdaságok munkaügyi
kiskönyvtára.)

DOBÓ FERENC
Pontyhorgászat
Hódmezővásárhely, 1930
Róth Antal könyvnyomdája
79 oldal

DOBÓ FERENC
Sporthorgászat
Hódmezővásárhely, 1932
Róth Antal könyvnyomdája
338 oldal

DOBÓ FERENC
Sporthorgászat
Második, bővített kiadás
Budapest, 1942
Vajna és Bokor
376 oldal

DOBÓ FERENC
A sporthorgászok zsebkönyve
Hódmezővásárhely, 1928
Róth Antal könyvnyomdája
164 oldal

DOMANOVSZKY GYÖRGY
A Tihanyi pamukos halászat
Budapest, 1943
Kertész nyomda
16 oldal
(Klny. a Néprajzi Értesítőből 1942)

ECSEDI ISTVÁN
Népies halászat a Közép-Tiszán
és a tiszántúli kisvizeken
Debrecen, 1934
Déri Múzeum
186 oldal
(Déri Múzeum Néprajzi
Osztályának ismeretterjesztő
közleményei 4.számban és a Déri
Múzeum 1933 évkönyvében is)

EGY KÉPVISELŐ
„Halászatunk” tekintettel a mesterséges
haltenyésztésre, a külföldi halászati
eredmények és törvényhozásra
Budapest, 1884
Aigner Lajos
Légrády nyomda
100 oldal

ELEKES KÁROLY– GAÁL ELEMÉR –
HALLÓSY FERENC
Halastavak tervezési útmutatója
Budapest, 1960
Országos Vízügyi Főigazgatóság
116 oldal+16 oldal melléklet

ELEKES KÁROLY-SELMECZY TIBOR
Halászat
Budapest, 1975

EMLÉKIRAT A BALATONI HALÁSZAT
ÉRDEKÉBEN
Balatonfüred, 1884
Balaton Egylet gazdasági szakosztálya
15 oldal

ENDES MIHÁLY
Az élő Tisza
Debrecen, 1996
Csokonai Kiadó
86 oldal

ENTZ GÉZA –SEBESTYÉN OLGA
A Balaton élete
Budapest, 1942
Királyi Magyar Természettudományi
Társulat
366 oldal+44 tábla

ENTZ BÉLA
Kísérletek balatoni halak vízen
kívüli tartására („levegőtűrésére”)
és szállítására
Tihany, 1951
Akadémia Kiadó
3 oldal
(Klny. Annales Instituti Biologici
Tihany.20.sz.)

ENTZ BÉLA
Téli halrajok vizsgálata 1950-51-ben a
tihanyi kisöbölben,különös tekintettel a
küsz ipari felhasználhatóságára
Tihany, 1951
Akadémia Kiadó
26 oldal
(Klny. Annales Instituti
Biologici Tihany 20.sz. )

ERŐS PÁL
A halhústermelés biológiai összefüggései
és a termelés fokozásának lehetőségei
Budapest, 1956
Akadémia Kiadó
16 oldal
(Klny. a MTA Agrártudományok
Osztályának Közleményei
10. köt. 1-4. szám)

ERZSI NÉNI
Hal- és vadfélék készítése
Eddig sehol sem tárgyalt elkészítési
módja mindennemű halak, vadak,
hazai és tengeri rákoknak
Ungvár, 1894
Lévai Mór kiadása
99 oldal

AZ 1901. ÉVI MÁRCZIUS HÓ 7.-ÉN
TARTOTT BUDAPESTI HALÁSZATI
KONGRESSZUS JEGYZŐKÖNYVE
Budapest, 1901
Országos Halászati Egyesület
(Klny. a Halászat 1901. évf.)

1888. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI
TÖRVÉNYCZIKEK
Első füzet D.
1888. évi XIX. Törvényczikk.
A halászatról.
Budapest, 1888
Ráth Mór
38 oldal

1888. XIX. TÖRVÉNYCZIKK A
HALÁSZATRÓL
Jegyzetekkel, utalásokkal és
magyarázattal ellátták Herman
Ottó és Imling Konrád
Pót-füzet, Végrehajtási utasítás
Budapest, 1889
Ráth Mór
29 oldal

1888. XIX. TÖRVÉNYCZIKK A
HALÁSZATRÓL ÉS
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA
Szilágyi Miklós bevezető tanulmányával
Szerkesztette: László Péter
Veszprém, 1988
Pannon nyomda
111 oldal

EZÜSTKALÁSZOS
TANFOLYAMOK KÖNYVE
Benne: Halászat
Budapest, 1954
128 oldal + 40 tábla

FARKAS CSABA
Évtizedek horgászbottal
A Szegedi Herman Ottó
Horgászegyesület élete,
az alapítástól napjainkig
Szeged, 1999
Szegedi Herman Ottó
Horgászegyesület kiadása
140 oldal

FARKAS CSABA
Úszóházi hírek
Szeged, 1999
Délmagyarország
127 old

FARKAS CSABA
Balaton, hal-álom
Szeged, 2003
Bába Kiadó
191 oldal

FARKAS K.
A halak természetrajza
Kézirat könyvlenyomata
1908
260 oldal

FARKAS CSAMANGÓ ZOLTÁN
Murphy horgászik
Budapest, 2003
Dénes Műhely
128 oldal

FARKAS JÓZSEF-
OLÁH JÁNOS
Halparazita vízipenészek ökológiája
és fungicid érzékenysége
Szarvas, 1979, HAKI
96 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 8.)
24

FÁBRY GYÖRGYNÉ
A szarvasi vizesforgóban kezelt
tavak talajainak kémiai vizsgálata
Szarvas, 1975, HAKI
57 oldal+34 oldal melléklet.
(A halhústermelés fejlesztése 3.)

FEHOVA KATALÓGUS 1. – 6.
Budapesti Fegyver,-Horgász
és Vadászkiállítás katalógusai
Budapest, 1992 –1999

FEKETE ISTVÁN
Halászat
Budapest, 1955
Mezőgazdasági Kiadó
231 oldal

FEKETE ISTVÁN
Halászat
Második kiadás
Budapest, 1996
Nesztor
232 oldal

FEKETE ISTVÁN
Téli berek
Budapest, 1959
Móra Ferenc Könyvkiadó
399 oldal

FEKETE ISTVÁN
Tüskevár
Budapest, 1957
Móra Ferenc Könyvkiadó
346 oldal.

FELFÖLDY LÁSZLÓ
Vizek környezettana
Budapest, 1981
Mezőgazdasági Kiadó
289 oldal

FELVIDÉKI ISTVÁN
Halászok, halászat, termelőszövetkezet.
Jubileumi összeállítás a bajai Új élet
halászati termelőszövetkezet történetéről
Baja, 1972
88 oldal

FELVIDÉKI ISTVÁN
Halászat a Déldunán
Megjelentette Hazánk, Baja városa
felszabadulásának 30. éves jubileumán,
a Halászok Napján, a Bajai Uj Élet
Halászati Termelőszövetkezet
Baja, 1974-1975
80 oldal (Rotaprint)

FERENCZY DÉNES
Nyíltvízi pontyozás
Budapest, 1989
Mezőgazdasági Kiadó
47 oldal
(Horgászpraktikák)

FERENCZY DÉNES
Keszegezés
Budapest, 1990
Mezőgazdasági Kiadó
51 oldal
(Horgászpraktikák)

FERENCZY DÉNES
Az orsó
Budapest, 1990
Mezőgazdasági Kiadó
32 oldal
(Horgászpraktikák)

FERENCZY DÉNES-
HUNYADY ATTILA
Különféle halaink és horgászatuk
Budapest, 1981
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
222 oldal

FISCHER FRIGYES
Halak és halászat
Budapest, 1936
Földmívelésügyi Minisztérium
9 oldal
(Rádiós Gazdasági Előadások)

FISCHER FRIGYES
A halászati törvények és a rájuk
vonatkozó rendeletek
Budapest, 1928
Szerzői kiadás
Váci Fegyintézet nyomdája
144 oldal

FOGARASI LÁSZLÓ
Legérdekesebb kis tavaink
Budapest, 1981
Natura
245 oldal

FÓRIS GYULA
Halastavak, víztározók és azok
többirányú hasznosítása I.
Budapest, 1970

FÖLDY JÁNOS
Természeti história
a Linné systemája szerint,
1-ső csomó: az állatok országa
Pozsony, 1801

FŐZŐ PÉTER
Busaláz
Debrecen, 1997
Tchnoplankton Kutatóbázis EC.
58 oldal
(Korszerű horgászat 1.)

FUTÓ JÓZSEF
Szeghalom környékének halfaunája
Szatmárnémeti, 1942
Kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem
Állatrendszetani Intézete
48 oldal+1 tábla

FÜRDIK A HAL
Szerkesztette: Szász Imre,
Budapest, 1983
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
260 oldal

FÜRÉSZ GYÖRGY-PAPP KÁROLYNÉ
A víz, a vízminőség és a vízvizsgálatok
Budapest, 1995
MOHOSZ
87 oldal
(Szakmai sorozat horgászvizek
kezelőinek 2.)

FÜRÉSZ GYÖRGY-SZIKLAI FERENC
Halbetegségek megelőzése
horgászvizeken
Budapest, 1992
MOHOSZ
35 oldal
(MOHOSZ szakmai sorozat horgászvizek
kezelőinek 1.)

FÜSTÖS GÁBOR
Harcsapergetés
Budapest, 1997
Fish Bt.
134 oldal
(Horgászhalaink IV.)

FÜSTÖS GÁBOR
Horgászat
Horgászeszközök és horgászmódszerek
Budapest, 2002
Panemex Kiadó
64 oldal+CD melléklet

GARAI ISTVÁN-
PAPP RITA
Mit gyógyít a busa
Debrecen
Magyar Természetgyógyászok
Tudományos Egyesülete
48 oldal

GELEI JÓZSEF
A szegedi óriásharcsák
Szeged, 930
Szegedi Alföldkutató Bizottság
16 oldal

GUNDA BÉLA
Etnographica Carpathica
(Benne: A mérgező és szigonyos
halászat Erdély nyugati
hegyvidékén című fejezet 65-135.)
Budapest, 1966
Akadémia Kiadó
418 oldal

GUNDA BÉLA
A magyarországi halászóhurok eredete
Budapest, 1939
5 oldal
(Klny. a Néprajzi Értesítő XXX. kötet)

GÖNCZY JÁNOS-TAHY BÉLA
Az angolna
Biológia, gazdálkodás
halászat, horgászat
Budapest, 1985
Mezőgazdasági Kiadó
206 oldal+16 oldal fotó

GROSSINGER JÁNOS
Universa historia Physica Regni
Hungariae secundum triaregna
naturae digesta.
3. Ichthyologia, sive historia
piscum, et amphibiorum
Posonii et Comaroomii, 1793-1794
400 oldal 1címtábla + XIV tábla

GYÖRE KÁROLY
Az elektromos áram hatása a
természetes vizek élővilágára
Budapest, 1996
KGI Kiadó
121 oldal
(Víz természet-és környezetvédelem 2.)

GYÖRE KÁROLY
Magyarország természetesvízi halai
Szervezettan, élettan, ökológia,
rendszertan
Budapest, 1995
Környezetgzdálkodási Intézet
339 oldal
(Víz természet-és környezetvédelem1.)

GYÖRFFY ISTVÁN
Nagykunsági krónika, melyet részint
régi írásokból, részint szájhagyomány
alapján egybeszerkesztett Szigethi
Györffy István.
Karczag, 1922
160 oldal
Nyomtatta és kiadta Nagy és Kertész
Könyvnyomdája

GYŐRVIDÉKI HALÁSZATI TÁRSULAT,
ALAPSZABÁLYA
ÉS ÜZEMTERVE
Győr, 1940
18 oldal

GYURKÓ ISTVÁN
Állat és környezet
Bukarest, 1979
Tudomány és Enciklopédia Kiadó

GYURKÓ ISTVÁN
Édesvízi halaink
Bukarest, 1972
Ceres Kiadó
187 oldal

GYURKÓ ISTVÁN
A halak élete
Bukarest, 1960
Ifjúsági Könyvkiadó
262 oldal.

GYURKÓ ISTVÁN
A halak világa
Bukarest, 1983
Kriterion Könyvkiadó
296 oldal
(Kriterion Kiskalauz)

HALAK
Kedvenc receptjeim
Gloria Könyvkiadó
Debrecen
77 oldal

HALAK ANATÓMIÁJA ÉS
ÉLETTANA
Egyetemi jegyzet
Szerkesztette: Szabó Péter
Debrecen, 1980
465 oldal
HALAKRÓL RÖVIDEN
Szarvas, 2000
Haltenyésztési Kutató Intézet
19 oldal

HALÁSZAT
Törvények és rendeletek
Szombathely, 1938
27 oldal

HALÁSZAT II.
Szerkesztette: Fóris Gyula
Budapest, 1975
VIZDOK-Mezőgazdsági
Könyvkiadó Vállalat
215 oldal+2 melléklet.
(Mezőgazdasági vízhasznosítás. )

A HALÁSZATI ÁGAZAT GAZDASÁGI
SZERVEZÉSI ÉS PIACI KÉRDÉSEI
Szerkesztette: Szűcs István
Budapest, 2002
Szaktudás Kiadó Ház
221 oldal

A HALÁSZATI TÁRSULATOK
FELADATA, SZERVEZETE ÉS
ESZKÖZEI
Budapest, 1895
Országos Halászati Felügyelőség
Légrády testvérek
40 oldal

HALÁSZAT MAGYARORSZÁGON
Szerkesztette: Dobrai Lajos
Budapest, 1980
MÉM Halászati és Vadászati főosztály
Interpress
75 oldal+24 oldal fotó

HALÁSZAT MAGYARORSZÁGON
Szerkesztette: Pékh Gyula
Budapest, 1985
Piremon nyomda
84 oldal+8 tábla

HALÁSZAT MAGYARORSZÁGON
Szerkesztette: Tóth Árpád
Budapest, 1999
Földmüvelésügyi Minisztérium
116 oldal

A HALÁSZATI ÁGAZAT GAZDASÁGI,
SZERVEZÉSI ÉS PIACI KÉRDÉSEI
Szerkesztette: Szűcs István
Budapest, 2002
Szaktudás
221 oldal

A HALÁSZATRÓL
Szombathely, 1937
Martineum Könyvnyomda Rt
24 oldal+8 oldal melléklet
A HALÁSZATRÓL SZÓLÓ 1888. ÉVI
XIX. T.-CZ. A RÁVONATKOZÓ
TÖRVÉNYEKKEL BŐVÍTVE
Szeged, 1891

HAL ÉS VADÉTELEK 439 recept
1994
Barnaföldi Archívum Kiadó
135 oldal

HALÉTELEK AMÚRBÓL, BUSÁBÓL
Szolnok
Tárnai István kiadása
15 oldal

HALÉTELEK HORGÁSZOKNAK
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2003
Fish Bt.
72 oldal
(Horgászhalaink XVIII.)

HALGAZDÁLKODÁS I.
Szerkesztette: Szalay Ferenc
Budapest, 1996
MOHOSZ
203 oldal

HALGAZDÁLKODÁS II.
Szerkesztette: Szalay Ferenc
Budapest, 1997
MOHOSZ
533 oldal

HAL, HALÁSZAT ÉS
TERMÉSZETESVÍZI KÖRNYEZET
XXIX. Georgikon Napok Keszthely
Programfüzet
Keszthely, 1989
ATE nyomda
77 oldal

HALHÚS ÉTELEK PONTYBÓL
Szerkesztette: Agrár Marketing Bizottság
Budapest, 2000
Földművelési és Vidékfejlesztési
Minisztérium
28 oldal

HALLÓSSY FERENC
Halászat
Budapest, 1940
Földművelésügyi Minisztérium
21 oldal
(Klny. „A kulturmérnöki intézmény
hat évtizede című kiadványból”

A HALFŐZÉS MŰVÉSZETE
Budapest, 1926
Országos Magyar Halászati Egyesület
8 oldal

HALŐRÖK ÉS HALÁSZATI
TÁRSADALMI ELLENŐRÖK
ÚTMUTATÓJA
Szerkesztette: Páskándy János
Budapest, 1981
MOHOSZ

HALTENYÉSZTÉS
Budapest, 1950
Mezőgazdaság Könyv-és
Folyóirat Kiadó
43 oldal
(Mezőgazdasági Kiskönyvtár
állattenyésztési sorozat 13.)

HAMAR FERENC
Etetőanyagok, etetési technikák
Budapest, 2000
Fish Kiadó
114 oldal
(Horgászhalaink XI.)

HANKÓ BÉLA
Biológiai állomás a Balaton mellett
Állattani közlemények XXII.
Budapest, 1925
10 oldal

HANKÓ BÉLA
Balatoni kirándulás
Budapest, 1956
Ifjúsági Könyvkiadó
118 oldal+8 oldal fotó

HANKÓ BÉLA
Halak
Budapest, 1945
Magyar Szemle Társaság
73 oldal
(Kincsestár 88. sz.)

HANKÓ BÉLA
A halbetegségek és az ellenük való
védekezés, gyakorlati útmutató a
betegségek felismerésére
Budapest, 1923
Stúdium
64 oldal

HANKÓ BÉLA
A hal és a halgazdaság
Budapest, 1928
Kir. Magyar Természettudományi
Társulat
252 oldal

HANKÓ BÉLA
Magyarország halainak
eredete és elterjedése
Sárospatak, 1931
Debreceni Tisza István Tud. Egyetem
Állattani Intézetének kiadása
34 oldal+8 térkép

HANKÓ BÉLA
Rendszeres állattan IV.
A gerincesek általános
jellemzése és a halak
Pécs, 1928
Danubia
107 oldal
(Tudományos gyűjtemény 29.)

HANKÓ BÉLA
Vízen és vízparton
Budapest, 1933
Könyvbarátok Szövetsége
141 oldal

HARCSA A HEGYEN
Vizek, halak, horgászok
Válogatta és összeállította:
Urbán László
Budapest, 2003
Palatinus
350 oldal

HARGITAI GYÖRGY
Hal- és vad ételek
Budapest, 1999
Könyvkuckó Kiadó
159 oldal
(Príma szakács sorozat)

HARKA ÁKOS
Halaink
Képes határozó és elterjedési
útmutató
Budapest,1997
Természet-és Környezetvédő
Tanárok Egyesülete
175 oldal
(Ökológia kultúra–ökológia
nevelés sorozat)

HEINCZ PÁL
Halászatunk kérdései
Budapest, 1940
Földmívelésügyi Minisztérium
8 oldal
(Rádiós Gazdasági Előadások)
B sorozat)

HERMAN OTTÓ
Erdők, rétek, nádasok
Válogatás Herman Ottó műveiből
Szerkesztette: Szepesi Attila
Budapest, 1986
Móra Ferenc Kiadó
200 oldal

HERMAN OTTÓ
Halászélet, pásztorkodás
Válogatott néprajzi tanulmányok
Szerkesztette: Kósa László
Budapest, 1980
Gondolat Kiadó
454 olda
(A magyar néprajz klasszikusai)

HERMAN OTTÓ
A halgazdaság rövid foglalatja
Budapest, 1888
Királyi Magyar Természettudományi
Társulat
200 oldal

HERMAN OTTÓ
A magyar halászat könyve. I-II.
Budapest, 1887
Királyi Magyar Természettudományi
Társulat
860 oldal+12 műlap+9 tábla

HERMAN OTTÓ
A magyar halászat könyve
Reprint kiadás
Budapest, 1991
Aréna Kiadó
881 oldal.

HERMAN OTTÓ
Az ősfoglalkozások
Halászat és pásztorélet
Budapest, 1898
Pesti Könyvnyomda
120 oldal+8 tábla
(Klny. Matlekovits:
”Az ezredéves kiállítás
eredményei „ V. kötet)

HERMAN OTTÓ
Ősi nyomok a magyar népies
halászatban
Budapest, 1885
Franklin
49 oldal

HERMAN OTTÓ
Természeti képek
Válogatott írások
Szerkesztette: Viktor János
Budapest, 1959
Magvető Kiadó
374 oldal

HIRSCH FERENC
Halastavak termelési
viszonyainak vizsgálata
Budapest, 1938
Szerzői kiadás
Váci Királyi Országos Fegyintézet
60 oldal

HIVATÁSOS ÉS TÁRSADALMI
HALŐRÖK ÚTMUTATÓJA.
Szerkesztette: Páskándy János
Budapest, 1988
MOHOSZ
23 oldal

HOITSY GYÖRGY
A pisztráng tenyésztése és
horgászata
Miskolc-Lillafüred, 2002
152 oldal

HOL HORGÁSSZUNK 2000-BEN? I.
Budapest, 1999
Esox Plus Kiadó
384 oldal

HOL HORGÁSSZUNK 2000-BEN? II.
Budapest, 2000
Esox Plus Kiadó
275 oldal

HOLUB JÓZSEF
Zala megye középkori vízrajza.
Függelék: 1. Malmok Zala megye vizein
2. A halászat Zala megye vizein
Zalaegerszeg, 1963
A Göcseji Múzeum Közleményei 23.
szám

HOMÉR JANKA
Magyarország halászati földrajza
Budapest, 1933
Szerzői kiadás
Váci fegyintézet nyomdája
47 oldal

HONTHEGYI MÁTYÁS
Horgok, zsinórok jó tanácsok
Budapest, 1999
Mezőgazda Kiadó – Planétás
47 oldal,
(Horgász praktikák)

HORGÁSZAT
A magyar horgászat kézikönyve
Szerkesztette: Berényi János –
Farkasházy Tibor –
Vigh József
Budapest, 1951
MOHOSZ
404 oldal

HORGÁSZAT
A magyar horgászat kézikönyve
Második, bővített kiadás
Szerkesztette: Berényi János –
Farkasházy Tibor –
Vigh József
Budapest, 1954
Művelt Nép Könyvkiadó
462 oldal.

HORGÁSZAT
A magyar horgászat kézikönyve
Harmadik, bővített, javított kiadás,
Szerkesztette: Berényi János –
Farkasházy Tibor – Vigh József,
Budapest, 1955
Művelt Nép
511 oldal

A HORGÁSZAT KÉZIKÖNYVE
Szerkesztette: Vigh József
Budapest, 1963
Sport Kiadó
294 oldal

A HORGÁSZAT KÉZIKÖNYVE
Második kiadás
Szerkesztette: Vigh József
Budapest, 1964
Sport Kiadó
279 oldal

HORGÁSZATI ALAPISMERETEK
Szerkesztette: Holly Iván
Budapest, 1977
Mezőgazdasági Kiadó
149 oldal

HORGÁSZAT ’73
A Magyar Horgász évkönyve
Szerkesztette: Vigh József,
Budapest, 1972
Népszava Lapkiadó Vállalat
159 oldal

HORGÁSZAT ’74
A Magyar Horgász évkönyve
Szerkesztette: Vigh József
Budapest, 1973
Népszava Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZAT ’75
A Magyar Horgász évkönyve
Szerkesztette: Vigh József
Budapest, 1974
Népszava Lapkiadó Vállalat
160 olda

HORGÁSZAT MAGYARORSZÁGON
Főszerkesztő: Szalay Ferenc
Budapest, 2002
MOHOSZ
48 oldal

HORGÁSZBOTTAL A
CSEPEL–SZIGET KÖRÜL
Zákonyi Botond- Oggolder Gergely-
Hunyady Attila- Ferenczy Dénes-
Csontos József
Budapest, 1994
Dunakanyar 2000 Kiadó
255 oldal
(Horgászvizek 1.)

HORGÁSZISMERET KEZDŐKNEK
ÉS HALADÓKNAK
Szerkesztette: Csontos József
és Oggolder Gergely
Budapest, 1994
Fish Bt.
169 oldal

HORGÁSZISMERET KEZDŐKNEK
ÉS HALADÓKNAK
Második kiadás
Szerkesztette: Csontos József
és Oggolder Gergely
Budapest, 1994
Fish Bt.
170 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’78
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1977
Népszava Lapkiadó Vállalat
160 oldal.

HORGÁSZ KALAUZ ’79
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1978
Népszava Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’80
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1979
Népszava Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’81
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1980
Népszava Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’82
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1981
Népszava Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’83
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1982
Népszava Könyv- és Lapkiadó Vállalat
160 oldal.

HORGÁSZ KALAUZ ’84
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1983
Népszava Könyv- és Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’85
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1984
Népszava Könyv- és Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’86
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1985
Népszava Könyv- és Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’87
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1986
Népszava Könyv- és Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’88
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1987
Népszava Könyv- és Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’89
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1988
Népszava Könyv- és Lapkiadó Vállalat
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’90
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1989
MOHOSZ
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’91
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1990
MOHOSZ
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’92
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1991
MOHOSZ
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’93
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1992
MOHOSZ
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’94
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1993
MOHOSZ
160 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’95
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1994
MOHOSZ
144 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’96
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1995
MOHOSZ
144 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’97
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1996
MOHOSZ
144 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’98
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1997
MOHOSZ
144 oldal

HORGÁSZ KALAUZ ’99
A Magyar Horgász évkönyve
Budapest, 1998
MOHOSZ
128 oldal

HORGÁSZ KALENDÁRIUM 1992
Budapest, 1991
Press-Ex-Press Kiadó
192 oldal

HORGÁSZ KALENDÁRIUM 1993
A horgászok magazinjának évkönyve
Budapest, 1992
Press-Ex-Press Kiadó
176 oldal

HORGÁSZ KIS ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR
Budapest, 1997
Magyar Horgász Klub
56 oldal

HORGÁSZOK BARKÁCSKÖNYVE
Szerkesztette: Antos Zoltán
Budapest, 1985
Mezőgazdasági Kiadó- MOHOSZ
160 oldal

HORGÁSZOK KÉZIKÖNYVE
Szerkesztette: Antos Zoltán
Budapest, 1981
Mezőgazdasági Kiadó- MOHOSZ
406 oldal

HORGÁSZOK KÉZIKÖNYVE
Második kiadás
Szerkesztette: Antos Zoltán
Budapest, 1982
Mezőgazdasági Kiadó- MOHOSZ
406 oldal

HORGÁSZÖRÖM 1938
Budapest, 1938
Második kiadás
Rózsavölgyi kiadás
63 oldal

HORGÁSSZON A VELENCEI-TAVON
Székesfehérvár, 1940
Tóth Kálmán kiadása
Csitáry Jenő könyvnyomdája
16 oldal

HORGÁSSZUNK !
Magyarország horgászvizei
Szerkesztette: Szabó Béla
Budapest, 1989
Idegenforgalmi és Propaganda Kiadó
157 oldal

HORGÁSZ ZSEBNAPTÁR
1996-97-98-99-2000
MOHOSZ
HORVÁTH BÁLINT
A Füredi – Savanyúvíz s
Balaton környéke
Kézi-Könyvül
1848
115 oldal

HORVÁTH LÁSZLÓ
Halbiológia és haltenyésztés
Budapest, 2000
Mezőgazda
440 oldal

HORVÁTH LÁSZLÓ
Halbiológia és haltenyésztés
Második kiadás
Budapest, 2002
Mezőgazda
440 oldal

HORVÁTH LÁSZLÓ
A ponty (Cyprinus carpio L.)
petefejlődésének elemzése
és szabályozása
Szarvas, 1980
HAKI
166 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 9.)

HORVÁTH LÁSZLÓ
A Soroksári Duna-ág
A természetkedvelők paradicsoma
Ráckeve 1968
Budapest, 1968
46 oldal

HORVÁTH LÁSZLÓ – PÉKH GYULA
Haltenyésztés
Tógazdasági halászmesterek könyve
Budapest, 1984
Mezőgazdasági Kiadó
175 oldal

HORVÁTH LÁSZLÓ – H. TAMÁS
GIZELLA
Ivadéknevelés
Szaporító és ivadéknevelő
halászmesterek könyve
Budapest, 1981
Mezőgazdasági Kiadó
182 oldal
(Mezőgazdasági szakmunkás könyvtár)

HOSS JÓZSEF
Halászat, nádaratás és
táplálkozás egy nagybereki
községben, Somogyszentpál
Kaposvár, 1966
Somogyi Múzeum
48 oldal

H. TAMÁS GIZELLA -HORVÁTH
LÁSZLÓ-TÖLG ISTVÁN
Tógazdasági tenyészanyag-termelés
Budapest, 1982
Mezőgazdasági Kiadó
258 oldal

HUNYADY ATTILA
Horgászbottal vízről vízre
Horgásztörténetek vízparton
vízen és csuromvizesen
Budapest, 1994
Press-Ex-Press
160 oldal
(Horgászkönyvtár 1.)

HUNYADY ATTILA
A süllőhorgászat módszerei
Budapest, 2000
Fish Bt.
163 oldal
(Horgászhalaink XII.)

IGALI MÉSZÁROS JÓZSEF
A hal, a horog és az ember
Budapest, 1937
Fővárosi Könyvkiadó
231 oldal+14 tábla
Fűzve, kötve

IGALI MÉSZÁROS JÓZSEF
A hal, a horog és az ember
Második kiadás, csökkentett
tartalom és kép anyag
Budapest, 1943
Acél testvérek kiadása
173 oldal+8 tábla

IGALI MÉSZÁROS JÓZSEF
Magyar vizeken
Budapest, 1942
Lampel R.
151 oldal+8tábla

IGALI MÉSZÁROS JÓZSEF
A vizek rejtelmes világa
Budapest, 1944
Franklin
208 oldal+12 tábla
Fűzve, kötve

ILLÉSY ZOLTÁN
A haltermelés alapelvei az újabb
kísérletek nyomán
Budapest, 1936
40 oldal
(Klny. a Halászatból)

JANKÓ JÁNOS
A Balaton-melléki lakosság néprajza
A Balaton tudományos tanulmányozásának
eredményei III. kötet II. rész
Budapest, 1902
Magyar Földrajzi Társaság
428 oldal+3 térkép

JANKÓ JÁNOS
A magyar halászat eredete I-II.
Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai
utazása I. kötet
Zichy Jenő gróf előleges
beszámolójával
Budapest–Leipzig, 1900
Hornyánszky–Hiersemann
635 oldal+15 tábla

JANKÓ JÁNOS
Válasz Herman Ottó úrnak a Zichy
Jenő gróf harmadik ázsiai utazása c.
könyv I. kötetéről írt recensiójára
Budapest, 1900
Hornyánszky
44 oldal

JANKÓ JÁNOS-NÉCSEY ISTVÁN
Zárszó a „Magyar halászat eredete”
vitájához
Budapest, 1901
Hornyánszky
7 oldal

JÁSZFALUSI LAJOS
Éjjeli halászat folyóvizekben
fehér és színes fénnyel
Kolozsvár, 1943
7 oldal

JÁSZFALUSI LAJOS
A fejes domolykó
Budapest, 1944
Országos Halászati Egyesület
10 oldal

JÁSZFALUSI LAJOS
A halhústermelés növelésének
lehetőségei pontynemesítéssel
Budapest, 1956
Akadémia Kiadó
6 oldal
(Klny. A MTA Agrártudományok
Osztályának Közleményei
10. köt. 1-4. szám)

JÁSZFALUSI LAJOS
A Kis-Szamos (Gyalu –Kolozsvár)
és mellékpatakainak halai, valamint
természetes állati táplálékuk
Kolozsvár, 1943
Univers
70 oldal

JÁSZFALUSI LAJOS
A Nádas patak halfaunája
Kolozsvár, 1942
Univers
18 oldal+1térkép+1tábla

JÁSZFALUSI LAJOS
Tógazdasági haltenyésztés
Egyetemi Jegyzet
Gödöllő, 1960
GATE

JÁSZFALUSI LAJOS
Tógazdasági haltenyésztés – Mire ügyeljünk
pontytenyészállományunk kihelyezésekor – A
harcsa tógazdasági szaporítása és nevelése.
Budapest, é.n.
Állami Gazdaságok Minisztériuma
Propaganda és Kísérleti Osztály
56 oldal

JELENTÉS A SZÖVETSÉG ÉS TAGJAI
MŰKÖDÉSÉNEK 1996. ÉVI
EREDMÉNYÉRŐL
Budapest, 1997
H.O.SZ.
57 oldal

JÓ TANÁCSOK A BALATONI HALAK
ELKÉSZÍTÉSÉRE
László Jenő
Tapolcza, 1942
31 oldal

JÓZSEF ÁKOS– JÓZSEF LAJOS
Vadász -és halászsport
Budapest -Kolozsvár, 1942,
Vajna és Bokor -Minerva Rt.
236 oldal+5 tábla fűzve, kötve
JÓZSEF ÁKOS – JÓZSEF LAJOS
Vadász -és horgászsport
Budapest -Kolozsvár, 1943
Vajna és Bokor -Minerva Rt.
196 oldal+21 tábla fűzve, kötve

JÓZSEF LAJOS
A pisztráng és horgászata
Budapest, 1944
Vadászati útmutató
Minerva Rt.
45 oldal+4 tábla

JUREK JÓZSEF
A pisztráng és
lepényhal horgászat
Rózsahegy, 1903
Salva és Herle nyomdája
74 oldal

JUREK JÓZSEF
A pisztráng és
lepényhal horgászat
Hasonmás kiadás
Budapest, 2003
74 oldal+3oldal rajz

KÁDÁR LAJOS
Halászok, (regény)
Budapest, 1944

KÁCSOR LÁSZLÓ
Barátom a természet
Budapest, 1979
Gondolat Kiadó
178 oldal

KÁCSOR LÁSZLÓ
Bogrács és nyárs a vízparton
Lakitelek, 1991
Antológia Kiadó
140 oldal

KÁCSOR LÁSZLÓ
A folyók élni akarnak
Budapest, 1990
Gondolat Kiadó
233 oldal

KÁCSOR LÁSZLÓ
Gemenc
Budapest, 1976
Gondolat Kiadó
159 oldal

KÁCSOR LÁSZLÓ
Horgászösvényeken
Budapest, 1966
Gondolat kiadó
170 oldal

KÁCSOR LÁSZLÓ
A Velence-tó
Budapest, 1984
Gondolat Kiadó
170 oldal

KÁCSOR LÁSZLÓ
Vízi barangolások
Budapest, 1971
Natura
207 oldal

KÁCSOR LÁSZLÓ
Vízparti táborozás
Budapest, 1978
Natura-MOHOSZ
108 oldal+32 oldal fotó

KÁROLI JÁNOS
Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum
halgyűjteményébe
Budapest, 1879
Buschmann nyomda
103 oldal+1 tábla

KÁSZONI ZOLTÁN
Akvarisztika és sporthorgászat
Bukarest, 1963
Tudományos Könyvkiadó
338 oldal+8 tábla

KÁSZONI ZOLTÁN
Hal és horgászat Erdélyben
Marosvásárhely, 2001
Lyra Kiadó
257 oldal

KÁSZONI ZOLTÁN
Haltenyésztés
Bukarest, 1959
Földművelésügyi és Erdészeti
Minisztérium
172 oldal

KÁSZONI ZOLTÁN
Horgászkönyv
Bukarest, 1988,
Kriterion Könyvkiadó
334 oldal+32 oldal fotó

KÁSZONI ZOLTÁN
Az a medvés, pisztrángos
csodás Erdély
Budapest, 1999
Agroinform Kiadó
222 oldal+4 oldal térkép

KÁSZONI ZOLTÁN
Sporthorgászat
Bukarest, 1973
Ceres Könyvkiadó
309 oldal

KENESSEY ALBERT
Halászatunk s a haltenyésztés
„Halaink és haltenyésztésünk,
Vitéz-féle pályamunkák 1867-re”
Pest, 1868
Athenaeum
Emich Gusztáv nyomdája
56 oldal

KENESSEY KÁLMÁN
Nézetek a hazai halászat ügyében
Pest, 1869 Ráth Mór
Bécs, 1868 Holzhausen
52 oldal

KÉPES NAGY HORGÁSZKÖNYV
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2002
Fish Bt.
153 oldal

KERESZTÉNYI NÁNDOR
Szövetkezett halászok
Jubileumi krónika Győrtől
Hajdúszoboszlóig és
Dinnyéstől a szövetségig
Budapest, 1987
Kner nyomda
161oldal+24oldal fotó

KESZEGHORGÁSZAT,
VERSENYHORGÁSZAT
Szerkesztette: Holly Iván
Budapest, 1977
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
145 oldal

KESZEGHORGÁSZAT,
VERSENYHORGÁSZAT
Második Kiadás
Szerkesztette: Holly Iván
Budapest, 1984
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
145 oldal

KHIN ANTAL
A Velencei-tó halászata
Budapest, 1960
Mezőgazdasági Kiadó
32 oldal
(A Mezőgazdasági Múzeum füzetei 16.)

KHIN ANTAL
A magyar vizák története
Budapest, 1957
Mezőgazdasági Múzeum
24 oldal
(A Mezőgazdasági Múzeum füzetei 2.)

KIESELBACH GYULA
Új magyar halkonzerv
Budapest, 1939
6 oldal
(Klny . a Természettudományi Közlönyből.)

KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XVIII. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1994, HAKI
244 oldal
(Halászatfejlesztés 17.)

KISÁLLATOK TENYÉSZTÉSE,
TEJGAZDASÁGI ISMERETEK
Tankönyv. V. rész
Benne: Haltenyésztés
Budapest, 1940
Földművelésügyi Minisztérium
176 oldal

KISS ISTVÁN
A Magyarországon előforduló halak,
kétéltűek és hüllők
Egyetemi jegyzet
Gödöllő, 1989
Gödöllői Agrártudományi Egyetem
140 oldal

KISS LAJOS
A Nyírség halászata
Budapest, 1943
Kertész nyomda
38 oldal
(Etnographia füzetei 10. szám)

KISZELY PÁL
Horgászkalauz
Balatonfüred, 1994
Országos Idegenforgalmi Hivatal
36 oldal

KOLOSVÁRY GÁBOR
Tiszavölgyi halászat és település
Budapest, 1928
Stúdium
51 oldal

KOHAUT REZSŐ
Halak
Ismereteink mai színvonalához és a
hazai viszonyokhoz alkalmazta
Budapest, 1905
Légrády testvérek
524 oldal+11 műlap
(Brehm: Az állatok világa VIII. kötet.)

KOVÁCH SÁNDOR – VÁRSZEGI JÓZSEF
A ponty horgászata
Budapest, 1996
Fish Bt.
144 oldal
(Horgászhalaink II.)

KOVÁCS ANTAL
A halászat szakszókincse
a Felső-Szigetközben
Budapest, 1987
M. T. A. Nyelvtudományi intézet
84 oldal
(Magyar csoportnyelvi dolgozatok.)

KOVÁCSHÁZY VILMOS
Horgászbottal
Budapest, 1943
Vajna és Bokor
225 oldal

KOVÁCSHÁZY VILMOS
Horgászbottal
Budapest, 1998
Terraprint
160 oldal
Hasonmás kiadás

KOZMÉR GYÖRGY-TUSOR ANDRÁS
Magyar halételek
Budapest
Aranyhal Könyvkiadó
78 oldal

KOZMÉR GYÖRGY-TUSOR ANDRÁS
Régi magyar halételek
Budapest, 1991
Kossuth Könyvkiadó
80 oldal

KRÁMER TIBOR
Magyarország horgászható
halai (A – Z)
Budapest, 2003
Fócus Kiadó
91 oldal

KRENEDITS FERENC
Aquáriumi tanulmány
Budapest, 1907
Pátria
126 oldal+5tábla

KRENNER ISTVÁN
Jó játék a horgászat
Budapest, 1986
Móra Kiadó
53 oldal

KRIESCH JÁNOS
Hasznos és kártékony állatainkról
Kézikönyv, II. rész. Halak
Budapest, 1876
Szent-István Társulat
149 oldal
(Házi könyvtár XXII.)

KRIESCH JÁNOS
Halaink és haltenyésztésünk
„Halaink és haltenyésztésünk
Vitéz-féle pályamunkák 1867-re”
Pest, 1868
Athenaeum
Emich Gusztáv nyomdája
131oldal

KUCZY KÁROLY
Vízi élet, népi hajózás Foktőn
Kalocsa, 1976
Bács-Kiskun megyei Tanács
144 oldal
(Történeti, néprajzi és nyelvészeti
tanulmányok 1.)

KUKOVICS SÁNDOR
A halhústermelés néhány gazdasági
kérdése
Budapest, 1968
Akadémia Kiadó
91 oldal
(„A nagyüzemi gazdálkodás kérdései”)

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ
Kece, milling, marázsa
Hagyományos halászat természetes
vizeinken
Budapest, 2001
Balassi Kiadó
103 oldal

KÜLÖNFÉLE
HORGÁSZMÓDSZEREINK
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1999
Fish Könyvkiadó
145 oldal
(Horgászhalaink IX.)

KÜLÖNLEGES KÖRÖSI HALÉTELEK
Gyomaendrőd, 1997
A Rekline Stúdió és a Gyomai
Kner Nyomda közös kiadása
42 oldal

LAJKÓ ISTVÁN
Halászati alapismeretek
Budapest, 2002
Agroinform
146 oldal

LAJKÓ ISTVÁN-HORVÁTH LÁSZLÓ
Tógazdasági haltenyésztés
Második, átdolgozott kiadás
Budapest, 1994
Integra-Projekt Kft.
248 oldal

LAJKÓ ISTVÁN-TASNÁDI RÓBERT
A tógazdasági haltenyésztés alapjai
Budapest, 2001
Agroinform
211 olda

LAJOS MARI –HIEMZŐ KÁROLY
99 vad- és halétel 33 színes ételfotóval
Budapest, 1987
Corvina Kiadó
64 oldal

LAJOS MARI –HIEMZŐ KÁROLY
99 vad- és halétel 33 színes ételfotóval
Második kiadás
Budapest, 1998
Corvina Kiadó
64 oldal

LAKOS GYÖRGY
Halászélet, (riportok)
Budapest, 1954
Művelt Nép
153 oldal

LANDGRÁF JÁNOS
Halászat
Budapest, 1898
Pesti Könyvnyomda
20 oldal
(Klny. Matlekovits: ”Az 1896. évi
ezredéves kiállítás
eredményei „ VI. kötet)

LANDGRÁF JÁNOS
Halkereskedelmünk és a halárak
Budapest
12 oldal
(Klny. a Halászatból.)

LANDGRÁF JÁNOS
A haltermelés, mint csekély értékű
területek gazdasági értékének eszköze
Budapest, 1916
Pátria
19 oldal

LANDGRÁF JÁNOS
A német halkereskedelem és annak
tanulságai hazai halértékesítésünkre
Budapest, 1905
Pátria
40 oldal

LANDGRÁF JÁNOS
Tenyésszünk pisztrángot, vagy a
mesterséges haltenyésztés alapvonalai
Budapest, 1892
Hungária
32 oldal
(Klny. a Köztelekből)

LANDGRÁF JÁNOS – HANKÓ BÉLA
Tógazdasági tanácsadó pontyos
tógazdaságok részére
Budapest, 1924
Országos Magyar Gazdasági Egyesület
Könyvkiadó-Vállalata
96 oldal
(Köztelek Gazdasági Könyvtár VII. füzet)

LÁBODI KÁROLY
Kopácsi vízi élet
Újvidék, 1987
Fórum Kiadó
151 oldal

LÁNYI GÁBOR – LÁNYI GYÖRGY
Magyar horgász enciklopédia
Budapest, 2002
Totem Kiadó
723 oldal

LÁNYI GYÖRGY
Élet a víz tükre alatt
Budapest, 1961
Gondolat Kiadó
414 oldal

LÁNYI GYÖRGY
A hal mint élőlény
és mint táplálék
Budapest, 1968
Mezőgazdasági Könyvkiadó
207 oldal

LÁNYI GYÖRGY
Magyarország halainak
szervezete és rendszertana
Budapest, 1951
Mezőgazdasági Kiadó
107 oldal

LÁZÁR KÁLMÁN-KRIESCH JÁNOS
Hasznos és kártékony
állatainkról II. rész, Halak
Reprint kiadás
Budapest, 1988
Állami könyvterjesztő vállalat
281 oldal

LEIDENFROST GYULA
Halak
A magyar kiadást
szerkesztette és átdolgozta
Budapest, 1930
Guttenberg Kiadó
(Brehm: Az állatok világa XIII.-XIV. kötet.
415 oldal+48 tábla, 410 oldal+48 tábla)

LEIDENFROST GYULA
Motoros halászatunk fejlődése
Budapest, 1915
15 oldal
(Klny. a Halászatbó)

LESTYÁN SÁNDOR
Zúg a nádas
Budapest, 1953
Ifjúsági Könyvkiadó
160 oldal+4 tábla

LOSONCI MIKLÓS
Halászat a képzőművészetben
Kiállítási katalógus
Baja, 1982
Bajai Türr István Múzeum
16 oldal

LOVASSY SÁNDOR
Magyarország gerinces állatai
és gazdasági vonatkozásaik
Budapest, 1927
Királyi Magyar Természettudományi
Társulat
895 oldal

LUKÁCS KÁROLY
Amerikai halak a Balatonban
Budapest, 1937
5 oldal
(Klny. a Természettudományi
Közlönyből)

LUKÁCS KÁROLY
A Balaton
Budapest, 1931
Magyar Szemle Társaság
80 oldal.

LUKÁCS KÁROLY
A balatoni fogasról
Budapest, 1932
Egyetemi nyomda
(Klny. a Természettudományi Közlöny
1932-es évfolyamából)

LUKÁCS KÁROLY
A Balaton halainak gyakoriságáról
Debrecen, 1932
Magyar Biológiai Kutatóintézet
10 oldal
(Klny. a Magyar Biológiai Kutatóintézet
Munkáiból Tihany)

LUKÁCS KÁROLY
A Balaton halairól és halászatáról
Balatonfüred, 1936
M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság
27 oldal
(A Balatonfüreden rendezett előadásból
14. számú füzet)

LUKÁCS KÁROLY
A Balaton halásztopográfiája
Budapest, 1939
Váci Fegyintézet nyomdája
28 oldal
(Klny. a Halászat 1939.évf.)

LUKÁCS KÁROLY
A Balatoni fogasról
Budapest, 1932
(Klny. a Term. Tud. Közl. 1932. évf.)

LUKÁCS KÁROLY
A Balatoni halászat múltjából I.-II.
1943
(Klny. a Balaton c. folyóirat 1942-1943.
évf.)

LUKÁCS KÁROLY
A „fogas” kérdésről
Két levél a szerkesztőhöz
Budapest, 1940
4 oldal

LUKÁCS KÁROLY
Jégi halászat a Balatonon
Budapest, 1934
37 oldal
(Klny. a Halászat 1934. évf.)

LUKÁCS KÁROLY
Miből lesz a fogas?
Budapest, 1940
5 oldal
(Klny. a Búvárból)

LUKÁCS KÁROLY
Pontyjelölések a Balatonon
Budapest, 1937
9 oldal
(Klny. az Állattani Közleményekből)

MADARÁSZ ANDOR
A Balaton világa
Budapest, 1953
Művelt Nép Könyvkiadó
166 oldal+XX tábla+1térkép

A MAGYAR BIRODALOM
ÁLLATVILÁGA
A magyar birodalomból eddig ismert
állatok rendszeres lajstroma (Pisces)
Budapest, 1918
Kir. Magyar Természettudományi
Társulat
Franklin
42 oldal

A MAGYAR HALÁSZAT
Összefoglaló ismertetése szerepe
és jövője a mezőgazdasági termlésben és
a vízgazdálkodásban
Szerkesztette: Fischer Frigyes
Budapest, 1931

M. Kir. Földmívelésügyi Minisztérium
kiadványa
224 oldal+61tábla

A MAGYAR HORGÁSZAT
KÉZIKÖNYVE
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2003
Fish Könyvkiadó
240 oldal

MAGYAR HORGÁSZÍRÓK
ELBESZÉLÉSEI
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2001
Fish Könyvkiadó
164 oldal
(Horgászhalaink XIV.)

A MAGYAR KIRÁLYI HALÉLETTANI
ÉS SZENYVÍZTISZTÍTÓ KISÉRLETI
ÁLLOMÁS DÍJSZABÁSA,
SZERVEZETI SZABÁLYAI ÉS
A REÁJUK VONATKOZÓ
RENDELETEK
Szerkesztette: Darányi Ignác
Budapest
Franklin

MAGYARORSZÁG HALÁSZATA
Összeállította: Balázs László
Budapest, 2002
Agrármarketing Center
16 oldal

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ
SZÖVETSÉG 20 ÉVE
Szerkesztette: Vigh József
Budapest, 1965
MOHOSZ
151 oldal

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ
SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÉS
HORGÁSZRENDJE
Budapest, 1960

MOHOSZ
Állami nyomda
26 oldal

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ
SZÖVETSÉG ÚTMUTATÓJA
a horgászok környezet- és
vízvédelmi tevékenységéhez
Budapest, 1990

MOHOSZ
Aqua Kiadó
48 oldal

A MAGYARSÁG NÉPRAJZA
A magyarság tárgyi néprajza II. kötet:
Gazdálkodás, (gyűjtögetés, vadászat,
halászat,…)
Szerkesztette: Bátky Zsigmond-
Györffy István-Viski Károly
Budapest, 1933
Egyetem nyomda
500 oldal

A MAGYARSÁG NÉPRAJZA
A magyarság tárgyi néprajza II. kötet :
Gazdálkodás, (gyűjtögetés, vadászat,
halászat,…)
Szerkesztette: Czakó Elemér
Hasonmás kiadás
Szekszárd, 1991
Babits Kiadó
443 oldal

MAGYAR SPORTHORGÁSZAT
Vadászati világkiállítás
pavilonjának ismertetője
Szerk.: Antos Zoltán–Holly Iván
Budapest, 1971
MOHOSZ
20 oldal

A MAGYAR VADÁSZIRODALOM
KÉPESKÖNYVE
Vadászat és horgászat az irodalomban
és a képzőművészetben
Budapest, 2000
Mezőgazda Kiadó
364 oldal

MARIÁN TERÉZ
Halkariológiai vizsgálatok
Szarvas, 1978
HAKI
88 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 6.)

MATULA GY. OSZKÁR
Eltűnt csukák nyomában
Budapest, 2001
Matula Press Bt.
167 oldal

MATULA GY. OSZKÁR
Hajdani pontycsobbanások
Budapest, 1998
Matula Press Bt.
161 oldal

MATULA GY. OSZKÁR
Harcsanász
Budapest, 2002
Matula Press Bt.
167 oldal

MATULA GY. OSZKÁR
Zúg a nádas
Budapest, 1996
MOPI Sajtoszolgálat
171 oldal

MAUCHA REZSŐ
Egyszerű módszer a
víz mésztartalmának
meghatározására, tógazdák részére
Budapest, 1936
20 oldal
(Klny. a Halászatból)

MAUCHA REZSŐ
Az ipari szennyvizek és azok hatása
a halakra. A falepárló gyári szennyvizek
hatása a halakra
Budapest, 1916
27 oldal
(Klny. a Kisérletügyi Közleményekből)

MAUCHA REZSŐ
Újabb vízvizsgáló módszerek
a halászati gyakorlatok céljaira
Budapest, 1940
14 oldal
(Klny. a Halászatból 1940 II. szám)

MAUCHA REZSŐ
A vizek produkciós-biológiája
és a halászat
Budapest, 1953
Akadémia Kiadó
63 oldal
(Klny. a MTA Biológiai Osztályának
közleményei 2. kötet. 4. szám)

MAUCHA REZSŐ
A vízben oldott oxygéngáz és a
hydrogénion-koncentráció
meghatározásának egyszerűsítése
Budapest, 1931
Országos Halászati Egyesület
24 oldal
(Klny. a Halászatból)

MAUCHA REZSŐ-UNGER EMIL
Az ipari szennyvizek és azok
hatása a halakra
Budapest, 1912
26 oldal
(Klny. a Kisérletügyi Közlemények
XV. 3.füzet)

MEDVECZKY ISTVÁN-TAHY BÉLA
Útmutató a halászatról
szóló jogszabályok alkalmazásához
Budapest, 1979
Agroinform
72 oldal

MESTERSÉGES HALASTAVAK
ÖKOLÓGIÁJA ÉS ÖKONÓMIAI
ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON
Szerkesztette: Nagy Szabolcs
Budapest, 1994
Ikon kiadó
62 oldal

MIGAZZY VILMOS
Hazai halászatunkról és
haltenyésztésünkről
Budapest, 1882
A Magyar Föld XXXIV
33. sz. melléklete

MIKA FERENC – VARGA LAJOS
A pénzes pér
Budapest, 1944
Országos Halászati Egyesület
27 oldal

MIKA FERENC – VARGA LAJOS
A sopronkőhidai pisztrángtenyésztés
és ennek tanulságai
Budapest, 1938
36 oldal
(Klny. a Halászatból)

MIKA FERENC – VARGALAJOS
Természetes pisztrángos
vizeink hasznosítása
Budapest, 1942
Országos Halászati Egyesület
107oldal+13oldal fotó

MIKES (SZTRIPSZKY) HIADOR
Adatok Erdély őshalászatához
A mezőségi tavak halászata
Budapest, 1903
Hornyánszky
41 oldal
(Klny. a Nemzeti Múzeum
Néprajzi Értesítőjéből)

MISKOLCZI GÁSPÁR
Egy jeles Vad-kert
Lőtse, 1702
Miskolczi Ferenc
712 oldal

MISKOLCZI GÁSPÁR
Egy jeles Vad-kert
Második kiadás
1769
731 oldal

MISKOLCZI GÁSPÁR
Egy jeles Vad-kert
Hasonmás kiadás
Budapest, 1983
Magvető Kiadó
525 oldal

MITTERSTILLER JÓZSEF
A halasvízről horgászoknak
Budapest, 1986
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
140 oldal

MOLNÁR AURÉL
Vízi zenebona
Budapest, 1984
Mezőgazdasági Kiadó- MOHOSZ
199 oldal

MOLNÁR KÁLMÁN-SZAKOLCZAI
JÓZSEF
Halbetegségek
Budapest, 1973
Mezőgazdasági Könyvkiadó
238 oldal

MOLNÁR KÁLMÁN-SZAKOLCZAI
JÓZSEF
Halbetegségek
Második átdolgozott és bővitett kiadás
Budapest, 1980
Mezőgazdasági Könyvkiadó
254 oldal

MUNKÁCSI BERNÁT
A magyar népies halászat műnyelve
Adalék a magyar nép ős-és
műveltségtörténetéhez
Budapest, 1893
Magyar Néprajzi Társaság
98 oldal
(Néprajzi Füzetek 1. Szám)

MUSKATIROVICS JÁNOS
Rövid gondolatok azon módok
eránt, mellyek szerént kedves
magyar hazánkat jó félehússal és
hallal állandóan lehetne segíteni
Buda, 1804
45 oldal

MUSKATIROVICS JÁNOS
Rövid gondolatok azon módok
eránt, mellyek szerént kedves
magyar hazánkat jó féle hússal és
hallal állandóan lehetne segíteni
Buda, 1804
45 oldal
Hasonmás kiadás
Agroinform házi sokszorosításában
1973

MŰCSALIS HORGÁSZAT
Szerkesztette: Oggolder Gergely,
Budapest, 1999
Fish Könyvkiadó
142 oldal
(Horgászhalaink X.)

MÜLLER FERENC
Szikes talajok hasznosításának
gazdaságossága vizesforgóval
Szarvas, 1975
HAKI
59 oldal+19 oldal melléklet
(A halhústermelés fejlesztése 1.)

MÜLLER RÓBERT- PETÁNOVICS
KATALIN
A halászat története
Keszthely, 1987
Balatoni Múzeum
28 oldal
(A Balatoni Múzeum állandó
kiállításának katalógusa 3.)

NAGY ANDRÁS BÉLA
Fogjunk többet!
Tapasztalatok és tanulságok
a horgászatról
Budapest, 1990
Mezőgazdasági Kiadó
45 oldal
(Horgászpraktikák.)

NAGY HORGÁSZKÖNYV
Szerkesztette: Szász Imre
Budapest, 1993
Sko Lap- és Könyvkiadó
271 oldal.

NAGY HORGÁSZKÖNYV
Második kiadás
Szerkesztette: Szász Imre
Budapest, 1997
Sko Lap- és Könyvkiadó
271 oldal

NAGY HORGÁSZKÖNYV
Harmadik kiadás
Szerkesztette: Szász Imre
Budapest, 1999
Sko Lap- és Könyvkiadó
271 oldal

NAGY JENŐ
50 éves a Magyar Országos
Horgászszövetség
Békéscsaba, 1995
Körösvidéki Szövetkezet
88 oldal.

NAGY MIKLÓS
Két hét egy horgásztanyán
Budapest, 1964
Sport
113 oldal+18oldal fotó

NAGY SZABOLCS-DORMÁN
ZOLTÁN-KÖNCZEY RÉKA
Természetvédelem a halastavakon
Budapest, 1995
Ikon kiadó
58 oldal.

NÉMETH SÁNDOR
A halastavi trágyázás módszerei
Budapest, 1968
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium
Információs Központja- Agroinform
90 oldal

NIKOLITS GYÖRGY
Vadászati útmutató 1941-42
Budapest, 1942
Kapucinus Kiadó
792 oldal

NYÁRI JÁNOS
Haltenyésztés tógazdasági
kisüzemekben
Budapest, 1955
Földművelésügyi Minisztérium
Kisérletügyi
és Propaganda Főigazgatóság
38 oldal.

NYERGES BÉLA
Első horgászkönyvem
Budapest, 1994
Nemzeti Tankönyvkiadó
116 oldal

NYERGES BÉLA
Első horgászkönyvem
Második kiadás
Budapest, 1999
Calligraphia 2000 Kft
116 oldal

NYERGES BÉLA
Horgászatról gyerekeknek
Budapest, 1982
Mezőgazdasági Kiadó- MOHOSZ.
158 oldal

NYERGES BÉLA
Horgászatról gyerekeknek
Második javított kiadás
Budapest, 1987
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
160 oldal

NYÍRI ANTAL
A kihaló szentesi viziélet néprajzi
és népnyelvi maradványai
Szeged, 1948
Ablak nyomda
109 oldal
(Klny. Az Alföldi Tudományos
Intézet Évkönyve II.kötet 1946-47)

OLÁH JÁNOS – JANURIK ENDRE
Sekély tavak nitrogénforgalmának
mérési módszerei
Szarvas, 1985
HAKI
226 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 12.)

OLÁH JÁNOS ÉS MUNKATÁRSAI
Hévízek halas hasznosítása és
elhelyezése
Szarvas, 1987
HAKI
72 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 13.)

OLÁH JÁNOS ÉS MUNKATÁRSAI
Kopoltyúnekrózis (Környezet, stressz,
kórokozó)
Szarvas, 1982
HAKI
348 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 11.)

OLÁH JÁNOS ÉS MUNKATÁRSAI
Nitrogénkötés halhústermelő
agroökoszisztémákban (Balaton,
víztározó,halastavak)
Szarvas, 1981
HAKI
208 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 10.)

ORISKÓ FERENC – PÁR GYULA
Halak szakácskönyve
Budapest, 2001
Food Time Könyvkiadó
351 oldal

ORSZÁGH ELEK – SZENT-IVÁNYI-
DEÁK SAMU
Vadászati és horgászati zsebkönyv I. évf.
1935-36
Budapest, 1935
Élet nyomda
190 oldal

ORSZÁGH ELEK
Vadászati és horgászati
zsebkönyv II. évf. 1936-37
A Magyar Vadászok Országos
Szövetségének és a
Budapesti Sporthorgászok
Egyesületének hivatalos
évkönyve
Budapest, 1936
Élet nyomda
89 oldal

O.TÓTH ERZSÉBET
Fehérjetermelés és hasznosítás
halhústermelő rendszerekben
Szarvas, 1988
HAKI
118 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 14.)

ÖRLEY DÉNES
A horgászbot
Budapest, 1985
Mezőgazdasági Kiadó
43 oldal
(Horgászpraktikák)

PAP ISTVÁN
Szeged környéke vízrendezésének
megoldása és annak hatása a fehértói
tógazdaság létesítésére
Budapest, 1935
Egyetemi nyomda
21 oldal
(Klny. a Vízügyi Közleményekből)

PAP JÁNOS
Hüllők, halak, puhány, héjánc,
robar, féreg, és sugárállatok
képes természetrajza
Budapest, 1877
Pfeifer Ferdinánd
24 oldal+ XXX tábla

PAPP KÁROLYNÉ – FŰRÉSZ GYÖRGY
Vízminőség, vízvizsgálatok
Budapest, 2003
MOHOSZ
104 oldal
PÁR GYULA – ORISKÓ
FERENC
Halak, rákok, csigák
Kontinensek ízei
Budapest, 1991
Petit Print Kft
288 oldal

PÁTER BÉLA
A haltenyésztésről
Első kiadás
Kolozsvár, 1897
Erdélyi Gazdasági Egylet
62 oldal

PÁTER BÉLA
A haltenyésztésről
Második átdolgozott kiadás
Kolozsvár, 1899
Erdélyi Gazdasági Egylet
62 oldal

PÁTER BÉLA
A haltenyésztésről
Harmadik kiadás
Budapest, 1901
Franklin
50 oldal.
(Erdélyi Gazdasági
Egylet 34. füzete)

PÁTER BÉLA
A haltenyésztésről
Hetedik kiadás
Kolozsvár, 1913
Ajtai nyomda
50 oldal
(Az Erdélyi Gazdasági Egylet
Könyvkiadó Vállalatának 34. füzete)

PEKÁR FERENC (szerk.)
XVI. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1992
HAKI
163 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 15.)

PEKÁR FERENC (szerk.)
XVII. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1993
HAKI
137 oldal
(Halászatfejlesztés 16.)

PEKÁR FERENC (szerk.)
XXV. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 2001
HAKI
210 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 26.)

PEKÁR FERENC (szerk.)
XXVI. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 2002
HAKI
144 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 27.)

PETHŐ BÉLA
Horgász különpróba
Budapest, 1960
PÉNZES BETHEN
Bölcső a víz alatt
Budapest, 1984
Móra Könyvkiadó
32 oldal

PÉNZES BETHEN – TÖLG ISTVÁN
Az aranyhal és a díszponty
Budapest, 1974
Natura Kiadó
185 oldal

PÉNZES BETHEN – TÖLG ISTVÁN
Az aranyhal és a díszponty
Második kiadás
Budapest, 1986
Mezőgazdasági Kiadó
211 oldal+10 fotó

PÉNZES BETHEN- TÖLG ISTVÁN
Halak ösztönei és szokásai
Budapest, 1980
Natura
192 oldal

PÉNZES BETHEN- TÖLG ISTVÁN
Halbiológia horgászoknak
Budapest, 1977
Natura – MOHOSZ
349 oldal

PÉNZES BETHEN- TÖLG ISTVÁN
Horgászoknak halainkról
Budapest, 1992
Aqua Kiadó
343 oldal

PÉNZES BETHEN-TÖLG ISTVÁN
Horgászoknak halainkról
Második kiadás
Budapest, 1994
Aqua Kiadó
343 oldal

PÉTER RÓBERT
Horgásszunk !
Magyarország horgászvizei
Budapest, 1989
Idegenforgalmi Propaganda
és Kiadó vállalat
157 oldal

PINTÉR KÁROLY
Halhatározó
Budapest, 1989
Mezőgazdasági Kiadó
53 oldal
(Horgászpraktikák)

PINTÉR KÁROLY
Horgászvizsga
Budapest, 1993
Agroinform
96 oldal

PINTÉR KÁROLY
Horgászvizsga
Budapest, 1994
Agroinform
96 oldal

PINTÉR KÁROLY
Horgászati alapismeretek
Budapest, 2000
Agroinform
96 oldal

PINTÉR KÁROLY
Magyarország halai
Biológiájuk és hasznosításuk
Budapest, 1989
Akadémia Kiadó
202 oldal+24 tábla

PINTÉR KÁROLY
Magyarország halai
Biológiájuk és hasznosításuk
Második kiadás
Budapest, 1992
Akadémia Kiadó
202 oldal+24 tábla

PINTÉR KÁROLY
Magyarország halai
Biológiájuk és hasznosításuk
Második átdolgozott kiadás,
Budapest, 2002
Akadémia Kiadó
222 oldal+24 tábla

PINTÉR KÁROLY –
PÓCSI LÁSZLÓ
Hal
Gazdasági állataink-fajtatan
Budapest, 2002
Mezőgazda Kiadó
77 oldal

PISZTRÁNG -TENYÉSZTÉS
Darányi Ignác megbízásából
Budapest, 1901
Országos Halászati Felügyelőség
Pallas
51 oldal
(A m. kir. földmívelésügyi minister
kiadványa 21. szám)

PONTY A MEZŐGAZDASÁGBAN
Kisebb állóvizeink és tavaink
hasznosítása
Budapest, 1899
Országos Halászati Felügyelőség
Pátria
37 oldal

PONTYHORGÁSZAT MODERN
MÓDSZEREKKEL
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2003
Fish Bt.
225 oldal
(Horgászhalaink XVI.)

A PONTY SZÁLKAMENTES
ELKÉSZÍTÉSE ÉS PONTYRECEPTEK
Budapest, é.n.
Országos Halászati Egyesület
Kapisztrán nyomda
16 oldal

RAFF GYÖRGY
Természet históriája
gyermekek számára
Pesten, 1846
Emich Gusztáv
444 oldal

RAFF GYÖRGY
Természet históriája
gyermekek számára
Reprint kiadás
Budapest, 1999
Állami Könyvterjesztő vállalat
444 oldal

RAGADOZÓ HALAKINK HORGÁSZATA
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1999
Fish Könyvkiadó
168 oldal
(Horgászhalaink VIII.)

RAGADOZÓ HALAK HORGÁSZATA
Szerkesztette : Domonkos Imre
Budapest, 1989
Formatív Kft.
189 oldal

RÁCZ JÁNOS
A magyar nyelv halnevei
Budapest, 1996
Magyar Nyelvtudományi Társaság
212 oldal

RÁKOS ZOLTÁN- WOYNAROVICH
ELEK
Halász szakma
Budapest, 1962
Mezőgazdasági Kiadó
400 oldal

RÁKOS ZOLTÁN-WOYNAROVICH
ELEK
Halgazdálkodás
Budapest, 1964
Mezőgazdasági Kiadó

RÁTZ ISTVÁN
A halakban élősködő férgek
Budapest, 1897
Hornyánszky
10 oldal

RÁTZ ISTVÁN
A pontyok vöröskorsága
Budapest, 1903
Pátria
9 oldal
(Klny. a Halászat 1903.év 1.szám)

REISINGER JÁNOS
Állattan a gerincesekről
II. kötet, hüllők, halak
Budán, 1846
Egyetemi nyomda
211 oldal

REISINGER JÁNOS
Specimen Ichthyologiae
„Pisces aquarum dulcum”
Hungariae
Budae, 1830
Types r. universitatis
Hungarical
104 oldal

RENDELET A HALÁSZATI TÖRVÉNY
VÉGREHAJTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN
„Magyarországi törvények, rendeletek.”
Budapest, 1889
Földmívelésügyi Ministérium
Pesti Könyvnyomda
31 oldal

REŐTHY FERENC
A Balaton halászóhelyei
Kaposvár, 1975
Somogymegyei nyomdaipari Vállalat
58 oldal+ 1 oldal térkép
(Somogyi Almanach 23. szám)

RÉPÁSSY MIKLÓS
A Balaton pontyai
Budapest, 1916
Pátria
21 oldal
(Klny. a Halászat 1916. évf.)

RÉPÁSSY MIKLÓS
A Budapesten „1911. Október 5-15. Ig.
rendezett országos 1.tenyészhal
kiállítás tárgymutatója
Budapest, 1911
Pallas
14 oldal
(Klny. A Vízügyi közlemények
1914. évf.)

RÉPÁSSY MIKLÓS
Édesvízi halászat és halgazdaság.
Budapest, 1909
Pallas
498 oldal+1 tábla+1 térkép
(A m. kir. földmívelésügyi
minister kiadványa 4. szám)

RÉPÁSSY MIKLÓS
Édesvízi halászat és halgazdaság
Második kiadás
Budapest, 1914
Pallas
549 oldal+1 tábla+1 térkép
(A m. kir. földmívelésügyi
minister kiadványa. 15. szám)

RÉPÁSSY MIKLÓS
Édesvizi halászat és haltenyésztés
Budapest, 1902
Országos Halászati Felügyelőség
Pallas
142 oldal,+1 térkép
(A m. kir. földmívelésügyi
minister kiadványa 2. szám)

RÉPÁSSY MIKLÓS
Édesvízi halgazdaságok
Budapest, 1923
Atheneaum
140 oldal
(Gazdasági Tanácsadó 20. szám)

RÉPÁSSY MIKLÓS
Halastó és szennyvíztisztítás
Budapest, 1914
Pallas Rt.
14 oldal
(Klny. a Halászat 1914. évf.)

RÉPÁSSY MIKLÓS
Halászatunk és haltenyésztésünk
Budapest, 1902
Pallas
25 oldal+3 tábla+1 térkép
(A m. kir. földmívelésügyi minister
kiadványa. 29. szám)

RÉPÁSSY MIKLÓS
Halászati társulatok működése
Budapest, 1903
Pátria
27 oldal
(Klny. a Halászat 1903. évf.)

RÉPÁSSY MIKLÓS
A Tisza halászata hajdan és most
Budapest, 1903
Pátria
35 oldal
(Klny. a Halászat 1903. évf.)

RÉVFALVINÉ KERN ZITA
A paksi halászat szakszókincse
Budapest, 1992
ELTE Magyar Nyelvtörténeti és
Nyelvjárási Tanszék – MTA
Nyelvtudományi Intézete
70 oldal
(Magyar csoportnyelvi dolgozatok)

RIBIÁNSZKY MIKLÓS WOYNAROVICH
ELEK
Hal, halászat, halgazdaság
Budapest, 1962
Mezőgazdasági Kiadó
310 oldal

RODICZKY JENŐ
A vadászat halászat termékei
Hivatalos jelentés a Párisban
1878-ban tartott
egyetemes kiállításról
Budapest, 1879

ROSKA MÁRTON
Az erdélyi halastavak őskori
vonatkozásai
Budapest, 1939
8 oldal
(Klny. a Néprajzi Értesítő
XXXI. kötetéből)

ROTARIDES MIHÁLY
Halak gyüjtése és megőrzése
Budapest, 1944
Országos Halászati Egyesület
12 oldal

ROTARIDES MIHÁLY
Nemzetközi halászati
kongresszus Liegeben
Budapest, 1940
4 oldal
(Klny. a Természettudományi
Társulat Évkönyvéből)

RÓTH GYULA
Vad és halgazdaságtan
Egyetemi jegyzet
Sopron, 1950
Soproni Agrártudományi Egyetem
229+57 oldal

RUTTKAY ANDRÁS
Halastavak anyag- és energia-
forgalmának vizsgálata
Szarvas, 1976
HAKI
(A halhústermelés fejlesztése 5.)

SCHMIDT EGON – BOTTA ISTVÁN
Védelmet a hazai hüllőknek és halaknak
Budapest, 1983
Pestmegyei Környezet-és
Természetvédelmi Bizottság
23 oldal
(Pestmegyei Term. Véd. Füz. 2.-3.szám.)

SCHŐBER EMIL
Állattani gyakorlatok
Zoológiai praktikum
Szatmár-Németi, 1917
34 oldal

SCHREINER FERENC
A horgászat kézikönyve
Tapasztalatok, adatok és
útmutatások a folyami és
tavi horgászathoz
Szeged, 1922
Délmagyarország Hirlap
és Nyomdavállalat
59 oldal

SEBESTYÉN OLGA
Bevezetés a limnológiába
Budapest, 1963
Akadémia Kiadó
235 oldal

SERFŐZŐ ANDRÁS–
SZENTPÉTERI JÓZSEF
Horgászcsalik
Budapest, 1990
Mezőgazdasági Kiadó–MOHOSZ
112 oldal

SÉDI KÁROLY
Velencei-tó
Budapest, 1944
A Velencei-tavi országos
szövetség kiadása
110 oldal

SIMONFFY GYULA
A M. Kir. kincstári erdőségek
halasvizei (1910. évi állapot)
Budapest, 1912
Pátria
61 oldal
(Klny. a Halászat 1911-1912 évf.)

SINGHOFFER JÓZSEF –
PEJCSIK IMRE
Hazánk halászata
Budapest, 1892
Schmidl Sándor
223 oldal

SIÓFOKI VÁROSTÖRTÉNETI
TANULMÁNYOK
Benne: Reőthy Ferenc
A Balaton halászata
Siófok, 1989
Siófoki Tanács
985 oldal

S. KISS JÁNOS
Hogyan foghat több halat
1993
Szerzői kiadás
72 oldal

SOLTÉSZ KÁLMÁN
A harcsafogás trükkjei
Pécs, 1994
Szerzői kiadás
216 oldal+16 oldal fotó

SOLYMÁR ISTVÁN
A Balaton halai
Balatoni akvárium
Budapest, 1956
Magyar Nemzeti Múzeum
26 oldal

SOLYMOS EDE
Adatok a Fehér-Körös halászatához
Gyula, 1960
Gyulai Erkel Ferenc Múzeum
27 oldal
(Erkel Ferenc Múzeum
kiadványai 14.szám)

SOLYMOS EDE
Dunai halászat
Népi halászat a magyar Dunán
Budapest, 1965
Akadémia
313 oldal

SOLYMOS EDE
Halászélet a Duna magyarországi
szakaszain
Budapest, 1959
24 oldal,
(Klny az Ethnographia 1959.1- 3. sz.)

SOLYMOS EDE
Rekesztő halászat a Velencei tavon
Székesfehérvár, 1958
47 oldal
(István Király Múzeum Közl. A.sor. 6.sz.)

SOLYMOS EDE
A Velencei – Tó halászata
Budapest, 1996
Akadémia
128 oldal

STOHL- WOYNAROVICH
Állathatározó
Halak
Budapest, 1950

STOLMÁR LÁSZLÓ-FORGÁCS
FERENCNÉ-KOVÁCS ISTVÁN
Vízben, földön, levegőben
Budapest, 1970
Tankönyvkiadó
303 oldal

STÖGERMAYER ANTAL
Halak, vadak elkészítése a
magyar konyha számára
Szolnok, 1912
Kongorácz nyomda
170 oldal

SZABÓ KÁLMÁN
Kecskemét halászata
A Kecskeméti Múzeum halászati
anyagának ismertetése
Budapest, 1938
Kecskeméti Múzeum
68 oldal
(Klny. a Néprajzi Múzeum
Értesítője 1937. évi 1- 4. számából)

SZALAI GYÖRGY
Ember és víz
Budapest, 1987
Mezőgazdasági Kiadó
287 oldal

SZALAY MIHÁLY
Halgazdasági ismeretek III.
A halgazdasági szakosított iskola
számára
Budapest, 1961
Mezőgazdasági Kiadó
106 oldal

SZARKA LÁSZLÓ
Keszeghorgászat modern
módszerekkel
Budapest, 1996
Fish Kiadó
147 oldal
(Horgászhalaink III.)

SZARKA LÁSZLÓ
Versenyhorgászat
Budapest, 2001
Fish Kiadó
138 oldal
(Horgászhalaink XIII.)

SZÁSZ IMRE
Halakról és vadakról
Budapest, 1980
Gondolat Kiadó
269 oldal

SZÁSZ IMRE
Horgászbottal írtam
Budapest, 1962
Magvető Könyvkiadó
207 oldal

SZÁSZ IMRE
Önarckép háttérrel
Budapest, 1986
Szépirodalmi Könyvkiadó
501 oldal

SZÁSZ IMRE
Vizek vándora
Budapest, 2000
Agroinform Kiadó
255 oldal

SZÁSZ IMRE
Vízparti kalauz
Budapest, 1958
Szépirodalmi Könyvkiadó
199 oldal+32 oldal fotó

SZÁZHÚSZ HORGÁSZVÍZ
Szerkesztette: Vígh József
Budapest, 1985
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
261 oldal+16 oldal fotó+1oldal térkép

SZELEY DEZSŐ
Sporthorgász lexikon
Budapest, 1942
Paulovits
235 oldal+14 tábla
Fűzve, kötve

SZÉKELY ÁDÁM
A harcsa és horgászata
Budapest, 1980
Mezőgazdasági Kiadó-MOHOSZ
127 oldal

SZÉKELY ÁDÁM
A harcsa horgászat kézikönyve
Budapest, 1991
Formatív Kft.
147 oldal

SZÉKELY ZOLTÁN
Országos rekordok,
nyerő módszerek, nagy halak
Budapest, 1997
Info Graf
80 oldal

SZÉKY PÁL
A halak élete
Budapest, 1967
Mezőgazdasági Kiadó
112 oldal

SZÉKY PÁL
Halanatómia és halélettan
A halgazdasági szak egyetemi jegyzete
Gödöllő, 1963
GATE
Fővárosi nyomda
118 oldal

SZÉKY PÁL
Halélettan a 1802. halász
szakma számára
Tankönyv
Második kiadás
Budapest, 1994
Mezőgazdasági Szaktudás Könyvkiadó
225 oldal

SZILÁGYI MIKLÓS
Halászó parasztok-halászati vállalkozók
Történeti források és elemzések
Budapest, 2002
MTA Néprajzi Kutatóintézet
230 oldal
(Documentatio Etnographica 17.)

SZILÁGYI MIKLÓS
Halászó vizek-halásztársadalom-
halászati technika
A tiszai halászat történeti-
néprajzi elemzése
Debrecen, 1992
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Néprajzi Tanszékének kiadványa
248 oldal,
(Studia Folkloristica et
Etnographica 29.)

SZILÁGYI MIKLÓS
A Hernád halászata
Miskolc, 1980
Herman Ottó Múzeum
89 oldal
(Borsodi Kismonográfiák 10.)

SZILÁGYI MIKLÓS
Néphagyomány -népi mentalitás-
állami igazgatás az orvhalászat
tükrében
Budapest, 1989
MTA Néprajzi Kutató Csoport
128 oldal
(Életmód és Tradíció 3. szám)

SZILÁGYI MIKLÓS
Tiszai halászat
Az eszközök és fogási módok
történeti változásai
Budapest, 1995
Akadémia Kiadó
292 oldal+20 oldal fotó

SZILY LÁSZLÓ
Etetés
Budapest, 2000
Invictus Kiadó
142 oldal

SZINETÁR MIKLÓS
A Rába- völgy élővilága
Vas megyében
Körmend, 1999
Csaba József honismereti
Egyesület kiadása

SZIRMAI ANDRÁS
Pisces-aquarium
Hungariae
Vindobonae, 1840
Universitate
24 oldal

SZLAVKOVSZKY LÁSZLÓ IMRÉNÉ
A szeged melletti Fehér-tó
halászati szakszókincse
Budapest, 1987
ELTE
43 oldal
(Magyar csoportnyelvi
dolgozatok 37. szám)

SZOBOSZLAI LAJOS
Mire kap a hal ?
Debrecen, 1997
Szerzői kiadás
79 oldal

A SZOLNOKVIDÉKI FELSŐ TISZAI
HALÁSZATI TÁRSULAT
ALAPSZABÁLYAI
Törökszentmiklós, 1934

SZTRIPSZKY HIADOR
Az erdélyi halászat ismeretéhez
Régi és mai halastavak
Kolozsvár, 1908
Gombos nyomda
94 oldal

SZURMAI SÁNDOR
Vadászemlékek, horgászélmények
Budapest, 1937
Franklin
420 oldal+22 tábla

SZURMAI SÁNDOR
Horgászvízen, vadcsapáson
Hasonmás kiadás
Budapest, 1995
Facsimile-Ex Kiadó
466 oldal+22 tábla

SZŰCS SÁNDOR
Régi magyar vízivilág
Budapest, 1977
Magvető Kiadó
312 oldal

SZŰCS SÁNDOR
A régi Sárrét világa
Budapest
Turul Szövetség
160 oldal
(Bolyai Könyvek)

SZŰCS SÁNDOR
A régi Sárrét világa
Második kiadás
Budapest, 1992
Fekete Sas Kiadó
203 oldal

TAHY BÉLA
Természetesvizi halászat
Tankönyvpótló jegyzet
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium
Szakoktatási Főosztálya
Budapest, 1970
240 oldal

TAHY BÉLA
Természetesvizi halászat
A mezőgazdasági szakmunkásképzés
tankönyve
Budapest, 1978
Mezőgazdasági Könyvkiadó
99 oldal

TAHY BÉLA
Természetesvizi halászat
A mezőgazdasági szakmunkás
képzés tankönyve
Második, javított kiadás
Budapest, 1983
Mezőgazdasági Könyvkiadó
167 oldal

TAKÁCS LAJOS
A Kis-Balaton és környéke
(Halászat, Rákászat)
Kaposvár, 1978
207 oldal
(Somogyi Almanach 27-29. szám)

TAKÁTS GYULA
Somogyi pásztorvilág
[Nádi pásztorkodás, halászás és
madarászás a Nagyberekben]
Kaposvár, 1986
Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága
127 oldal
96

TASNÁDI RÓBERT
Haltakarmányozás
Budapest, 1983
Mezőgazdasági Könyvkiadó
307 oldal
(A takarmányozás elmélete
és gyakorlata)

TASNÁDI RÓBERT
A magyar haltenyésztés története
Budapest, 2002
Agroinform Nyomda és Kiadó Kft
179 oldal

TASNÁDI RÓBERT
A Szegedi Fehértó halgazdasága
a régmúlttól 1990-ig
Szeged, 1997
Szegedi Mezőgazdasági Termelő
és Szolgáltató Kft.
168 oldal

TASNER DÉNES
Javaslat halászatunk és
haltenyésztésünk érdekében
„Halaink és haltenyésztésünk,
Vitéz-féle pályamunkák 1867-re”
Pest, 1868
Athenaeum
Emich Gusztáv nyomdája
47 oldal

TILL JÓZSEF
Magyarország halai
Képeskönyv
Dorog, 2003
Dorogi Közművelődési Közhasznú
Társaság
141 oldal

TIMAFFY LÁSZLÓ
Rábaköz és a Hanság
1991
Novodat
270 oldal

TIMAFFY LÁSZLÓ
Szigetköz
Budapest, 1980
Gondolat Kiadó
253 oldal

TIMAFFY LÁSZLÓ
Szigetközi krónika
Győr, 1975
Győr-Sopron megyei Tanács
mosonmagyaróvári Járási Hivatala
268 oldal

TISZAI LÁSZLÓ
101 vad és halétel
Budapest, 1986
Ifjusági Lap- és Könyvkiadó Vállalat
32 oldal

A TISZAVIRÁG
Csongor – Móczár
Szeged-Budapest, 1954
Népművelési Minisztérium
31 oldal+1tábla

TOLNAI KÁLMÁN
Halat s vadat…
Szakácskönyv horgászoknak
vadászoknak
Budapest, 1983
Népszava Lap-és Könyvkiadó
255 oldal

TOLNAI KÁLMÁN
Horgászok és halkedvelők
szakácskönyve
Budapest, 1977
Táncsics Kiadó
160 oldal+8 tábla

TOLNAI KÁLMÁN
Horgászok és vadászok szakácskönyve.
Budapest, 1979
Táncsics Könyvkiadó
328 oldal+16 oldal fotó

TOLNAI KÁLMÁN
Horgászok szakácskönyve
Minikönyv
Budapest, 1983
Ságvári nyomda
165 oldal

TOLNAI KÁLMÁN
Horgászok szakácskönyve
Minikönyv
Második Kiadás
Budapest, 1985
Ságvári nyomda
165 oldal

TOLNAI KÁLMÁN
Horgászok szakácskönyve
Minikönyv
Szeged, 1988
Démász nyomda
242 oldal

TOLNAI KÁLMÁN NAGY
SZAKÁCSKÖNYVE
Vadhús- és halételek,
erdei gombák és gyümölcsök
fűszernövények
Budapest, 1984
Skála-Coop
557 oldal+28 oldal fotó

TOLNAI KÁLMÁN
Vadászoknak, horgászoknak
Budapest, 1985
Népszava Lapkiadó
300 oldal

TOLNAI KÁLMÁN
Vadászoknak, horgászoknak
Második bővitett kiadás
Budapest, 1989
Népszava Lapkiadó
461 oldal

TOLNAI KÁLMÁN
Vad és halételek, erdei gyümölcsök
Budapest, 1971
Táncsics Könyvkiadó
297 oldal+28 oldal fotó

TOLNAI KÁLMÁN
Vadhús és halételek
Budapest, 1983
Népszava Lap-és Könyvkiadó
381 oldal+14 oldal fotó

TOLNAI KÁLMÁN
Vadhús- és halételek
Minikönyv
Budapest
Ságvári nyomda
172 oldal

TÓGAZDASÁGI HALTENYÉSZTÉS
A GYAKORLATBAN
Szerkesztette: Donászy Ernő
Budapest, 1954
Mezőgazdasági Kiadó
359 oldal+10 tábla

TÖBBTERMELÉS A
MEZŐGAZDASÁGBAN
Szerkesztette: Kovácsy Béla
Benne: Landgráf János: A haltermelés,
mint csekély értékű területek gazdasági
értékesítésének eszköz
Budapest, 1916
Pátria
368 oldal

TÚRÓS EMIL-VENESZ JÓZSEF
Vad, hal… ételek szakácskönyve
Budapest, 1971
Corvina Kiadó
251 oldal+10 oldal fotó

TUSNÁDI GYŐZŐ
Biológiai védekezés ragadozó
madarakkal halastavaink szárnyas
kártevői ellen
Budapest, 1954
Akadémia Kiadó
4 oldal
(Klny. az Állattani Közlemények
44. kötet 314. füzet)

UNGÁR ISTVÁN
Sporthorgászati tapasztalatok
Mohács, 1928
Fridrich Oszkár nyomdája
126 oldal

UNGÁR ISTVÁN
Sporthorgászati tapasztalatok
Hasonmás Kiadás
Pécs, 1999
Gálos Kiadó
126 oldal

UNGER EMIL
A balatoni hallisztgyártásról
Budapest, 1929
Szerzői kiadás
7 oldal

UNGER EMIL
Az élőhalak szállítása és raktározása
Budapest, 1929
Országos Halászati Egyesület
27 oldal

UNGER EMIL
A halak hideggel való konzerválása
Budapest, 1930
Országos Halászati Egyesület
31 oldal

UNGER EMIL
A halak rovarellenségei
Budapest, 1928
Magyar Királyi Földmívelésügyi
Ministérium
8 oldal
(Rádiós Gazdasági Előadások 39.)

UNGER EMIL
A haltermelés biológiai alapjai
Budapest, 1936
Váci Fegyintézet
31 oldal
(Klny. a Halászat 1936. évf.)

UNGER EMIL
Magyar édesvízi halhatározó
Útmutató a hazai halak neveinek
megállapítására
Budapest, 1919
Országos Halászati Egyesület
80 oldal

UNGER EMIL
Magyarország halai és halászata
Budapest, 1941
Országos Halászati Egyesület
64 oldal

ÚTMUTATÓ
A halászatról szóló 1888. évi XIX. t.-cz.
végrehajtásának ellenőrzése tárgyában
Budapest, 1901
Darányi Ignác
25 oldal
(M. kir. földmivelésügyi minister
kiadványai 4. szám)

ÚTMUTATÓ
A halászatról szóló
jogszabályok alkalmazására
Medvecky István –Tahy Béla
Budapest, 1979
Agroinform
72 oldal

ÚTMUTATÓ
A horgászszervezetek víz-
és környezetvédelmi
tevékenységéhez
Budapest, 2002
MOHOSZ
56 oldal

VAJKAI AURÉL
Balaton mellék
Budapest, 1964
Gondolat Kiadó
241 oldal+32 oldal fotó

VARGA LAJOS-MIKA FERENC
A magyar Fertő halászata
Az utolsó 12 esztendő folyamán
Sopron, 1937
21 oldal
(Klny. a Soproni Szemle 1937.évf.)

VÁLTOZATOK A PONTY
HORGÁSZATÁRA
Szerkesztette: Domonkos Imre
Budapest, 1990
Formativ Kiadó
191 oldal

VÁRADI LÁSZLÓ
Géptan
Halász szakképesítések tankönyve
Budapest, 2000
Agrár Szakoktatási Intézet
207 oldal

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XIX. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1995
HAKI
189 oldal
(Halászatfejlesztés 18.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XX. Halászati Tudományos Tanácskozás
Szarvas, 1996
HAKI
220 oldal
(Halászatfejlesztés 19.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XXI. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1997
HAKI
161 oldal
(Halászatfejlesztés 20.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XXII. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1998
HAKI
181 oldal
(Halászatfejlesztés 21.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XXIII. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1999
HAKI
191 oldal
(Halászatfejlesztés 22.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XXIV. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 2000
HAKI
191 oldal
(Halászatfejlesztés 24.)

VÁSÁRHELYI ISTVÁN
Adatok a pontyfélék torokfoggal való
meghatározásához
Miskolc, 1956
14 oldal
(Klny.a Borsodi Szemle 1956 év 2.szám)

VÁSÁRHELYI ISTVÁN
A harcsa
Budapest, 1968
Mezőgazdasági Kiadó
98 oldal

VÁSÁRHELYI ISTVÁN
A harcsa
Hasonmás kiadás, mini könyv
Szeged, 2000
Papír és Nyomdaipari
Műszaki Egyesület
Csongrád Megyei Csoportja
191 oldal+21 tábla

VÁSÁRHELYI ISTVÁN
Magyarország halai írásban
és képekben
Miskolc, 1961
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Borsod megyei Szervezete és az Észak-
magyarországi Horgász Egyesület
kiadása
134 oldal
(Borsodi Szemle Könyvtára 1.)

VÁSÁRHELYI ISTVÁN
Pisztrángtenyésztés
Budapest, 1963
Országos Erdészeti Főigazgatóság
57 oldal+12 oldal fotó

VÁSÁRHELYI TAMÁS-VERES LÁSZLÓ
Folyók, tavak élővilága
Budapest, 1992
Officina Nova Kiadó
24 oldal

A VÁSÁROSNAMÉNYI-CSAPI
TISZAI HALÁSZATI TÁRSULAT
ALAPSZABÁJAI
Kisvárda, 1940
16 oldal

A VELENCEI-TÓ HORGÁSZATA
Szerkesztette: Fűrész György
Budapest, 2003
MOHOSZ
19 oldal

VIDÁM VADÁSZOK, HUMOROS
HORGÁSZOK
Viccgyűjtemény
Budapest, 1992,1994,1995, u.a.
Terraprint Kft
92 oldal

VÍGH JÓZSEF
Balatoni horgászkalauz
Budapest, 1967
Sport Kiadó
196 oldal+9 oldal fotó

VÍGH JÓZSEF
Horgászni szeretnék!
Budapest, 1972
Natura Kiadó
183 oldal

VÍGH JÓZSEF
Horgászni szeretnék!
Második javított kiadás
Budapest, 1976
Natura Kiadó
184 oldal

VÍGH JÓZSEF
Horgászni szeretnék!
Harmadik kiadás
Budapest, 2001
Pallas Antikvárium Kft
178 oldal

VÍGH JÓZSEF
A magyar horgászat krónikája
Budapest, 1987
Interpress
237 oldal+16 oldal fotó

VÍGH JÓZSEF
Rezzen a nád
Budapest, 1962
Sport Kiadó
113 oldal

VÍGH JÓZSEF
Vizek, halak, emberek
Budapest, 1972
Natura Kiadó
332 oldal

VÍGH JÓZSEF
Vizek, halak, emberek
Második bővített kiadás
Budapest, 1981
Natura-MOHOSZ
334 oldal

VIRÁG ÁRPÁD
A Balaton múltja és jelene
Eger, 1997
Egri nyomda
904 oldal

VIRÁNYI JÁNOS
Hüllők, halak, kétéltűek…
természetrajza
Az ifjúságnak szemléleti oktatásul
Pesten, 1852
Emich Gusztáv
11 oldal+30 tábla

VISKI KÁROLY
Tihany őshalászata
Budapest, 1932
Egyetemi Nyomda
20 oldal
(Klny. a Népélet–Értesítőből)

VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
TÁJÉKOZTATÓ
Budapest, 1977
MOHOSZ-Vízdok

VÍZMINŐSÉGI FIGYELŐK
KÉZIKÖNYVE
Budapest, 1981
Szerkesztette: Németh István
Országos Vízügyi Hivatal
112 oldal+1oldal melléklet

VÍZPART
Horgászkalendárium 2003
Szerkesztette: Zákonyi Botond
Budapest, 2003
Víz-Part Kft
138 oldal

VLADÁR SÁNDOR
A mesterséges haltenyésztés
és a vele rokon vízhasználatok
közgazdasági jelentősége a magyar
mezőgazdaság fejlesztésénél
Budapest, 1925
Hellas
39 oldal

VUTSKITS GYÖRGY
A halakról általánosan és a
Balaton halfajairól különösen
Keszthely, 1891
Keszthelyi Kir. Katholikus
Gymnasium értesítője
95 oldal

VUTSKITS GYÖRGY
Halak-Pisces
Budapest, 1912
Kir. Magyar Természettudományi
Társulat
42 oldal

VUTSKITS GYÖRGY
A magyar birodalom halrajzi vázlata
Keszthely, 1904
Surjánszky József könyvnyomdája
57 oldal
(Klny. a Keszthelyi Római Kat. Főgim-
názium 1903-1904. évi értesítőjéből)

VUTSKITS GYÖRGY
A magyar halászat és ichthyológia
története az utolsó 25 év alatt
Budapest, 1916
Pátria
(Klny. az Állattani közl. 1916. évf.)

WIESINGER MÁRTON
Az elevenszülő fogasponty
(poeciliidae) előfordulása hazánkban
Budapest, 1948
12 oldal+IV tábla

WIESINGER MÁRTON –
LEWIT PÉTER
Halak
Búvár Zsebkönyvek
Budapest, 1973
Móra Könyvkiadó
64 oldal
(Búvár Zsebkönyvek)

WILHELM SÁNDOR
Halak a természet háztartásában
Kolozsvár, 2000
Kriterion
176 oldal

WILHELM SÁNDOR
Halak bonckés alatt
Kolozsvár, 1998
Studium Könyvkiadó
WILHELM SÁNDOR
Mint hal a vízben
Bukarest, 1990
Kriterion Könyvkiadó
269 oldal

WOYNAROVICH ELEK
Halak
Állathatározó 2. kötet
Harmadik kiadás
Szerkesztette: Móczár László
Budapest, 1984
Tankönyvkiadó Vállalat

WOYNAROVICH ELEK
Halgazdaságtan
Egyetemi jegyzet
Gödöllő, 1955
GATE

WOYNAROVICH ELEK
(Haltenyésztés)
„Méhészet, selyemhernyó-,hal-,
nyúl-,és prémesállat tenyésztés”
Budapest, 1954
Mezőgazdasági Könyvkiadó
128 oldal

WOYNAROVICH ELEK
Pontytenyésztés rizsföldön
Budapest, 1952
Mezőgazdasági Könyvkiadó
54 oldal+1 tábla

WOYNAROVICH ELEK
Limnológiai tanulmányok a
Horty Miklós út melletti „Feneketlen
Tó”-n. 1938
(Klny. az Állattani Közleményekből)

WOYNAROVICH ELEK
A ponty mesterséges szaporítása
kapcsán végzett biológiai
megfigyelések
Budapest,1954
Akadémia Kiadó
15 oldal
(Klny. a MTA Biológia és Orvosi
Tudományok Osztályának Közleményei
5. Köt. 213. szám)

WOYNAROVICH ELEK
A ponty mesterséges szaporítása
Budapest,1953
Akadémia Kiadó
15 oldal
(Klny. a MTA Agrártudományok
Osztályának Közleményei
3. köt. 1-2.)

WOYNAROVICH ELEK
Vizeinkről mindenkinek
(Vizeink magánélete közügy)
Budapest, 2003
Agroinform Kiadó
271 oldal

WOYNAROVICH ELEK-
ZÁMBÓ ISTVÁN
A halhústermelés megszervezése
és eredményei a Bikali Állami
Gazdaságban
Budapest, 1963
Mezőgazdasági Könyvkiadó
87 oldal

XÁNTUS JÁNOS
Utasítás természetrajzi tárgyak
gyűjtésére elkészítésére, megtartására
és tovaszállítására
Pest, 1862
Királyi Magyar
Természettudományi Társulat
50 oldal

ZABOS GÉZA
Horgászoknak a Tiszáról
Budapest, 1983
Mezőgazdasági Könyvkiadó-MOHOSZ
246 oldal

ZABOS GÉZA
A kacagó harcsa
Budapest, 1987
Mezőgazdasági Könyvkiadó-MOHOSZ
249 oldal

ZABOS GÉZA
Menedékem a Tisza
Miskolc, 1996
Felsőmagyarországi Kiadó
264 oldal

ZÁKONYI BOTOND
A Balaton süllőző
horgászhelyeinek térképe
A Sporthorgász különszáma
Budapest, 1993
Hobbi és Sport Kiadó Kft.
14 oldal

ZÁKONYI BOTOND- GYULAI FERENC
Horgászzsebkönyv
Budapest, 2003
Szalay Könyvkiadó
175 oldal

ZIMMER FERENC
A „fogas”
Budapest, 1940
Szerzői kiadás
Magyar Távirati Iroda nyomdája
36 oldal+1 térkép

ZIMMER FERENC
A „fogas”
Reprint Kiadás
Budapest, 2003
Agroinform Kiadó
36 oldal+1 térkép

ZÖLD ZSEBKÖNYV 1992
Horgászok, vadászok, természetbarátok
zsebkönyve
Szerkesztette: Szabó János
Budapest, 1991
Venatus
196 oldal

ZSARNOVITZKY ÁRPÁD
A sporthorgászat vagy
halászás horoggal
Budapest, 1912
Szerzői kiadás
Pátria
121 oldal+1 oldal beragasztott
rajzmelléklet

ZSARNOVITZKY ÁRPÁD
A sporthorgászat vagy
halászás horoggal
Második javított kiadás
Budapest, 1918
Hedvig Sándor nyomdája
108 oldal

ZSARNOVITZKY ÁRPÁD
A sporthorgászat vagy halászás horoggal
Az első kiadás hasonmás kiadása
Vác, 2002
Kucsák Könyvkötészet és Nyomda
121 oldal+1 oldal beragasztott
rajzmelléklet

ZSINDELY FERENC
A harcsakirály
Budapest, 1996
Terraprint Kiadó
65 oldal

FOLYÓIRATOK

AZ AKVÁRIUM
1937-38

ÁLLATANI KÖZLEMÉNYEK
1902 – 1946

AZ ÁLLATVILÁG
1908-1910

BLINKER
Nemzetközi horgászmagazin
1991 összesen 9 szám

BUVÁR
1935-1944

DUNA-ÁGI HIRMONDÓ
1974 – ?

ETHNOGRAPHIA
1890-

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
HORGÁSZ EGYESÜLET
KÖRLEVELE.
1964

ESOX
A Blinker európai
horgászmagazinja
1992-1993 összesen 9 szám

HALÁSZAT
Az Országos Halászati
Egyesület Közlönye
1899 –

HALÁSZATI LAPOK
A Felsőmagyarországi Halászati
Egylet értesítője
1881-1886

HALÁSZATI LAPOK
Az Országos Halászati
Egyesület Közlönye
1887 -1898

HALÁSZATI LAPOK
A Haltermelők Országos
Szövetsége és a Halászati Terméktanács
információs és marketing hírlevele
2000 –

HORGÁSZATI TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Országos
Horgász Szövetség
Információs kiadványa
2002 –

HORGÁSZOK LAPJA
1994

HORGÁSZOK MAGAZINJA
1992-1993

HORGÁSZ-VADÁSZ MAGAZIN
1994-1995

HORGÁSZVILÁG
A Wobler utódja
2003 –

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY
1921-

KÖZTELEK
1891-1944

MAGYAR HORGÁSZ
1947-

MATHEMATIKAI ÉS
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ
1882- 1943

NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ
1900 –

NYÁRI HORGÁSZMAGAZIN
1986-1990

SNECI
Dunántúli horgászok lapja
1996

SPORTHORGÁSZ
1936 –1944

SPORTHORGÁSZ
1992-

SPORTHORGÁSZ
Újvidék, 1954-1969

SPORTHORGÁSZAT
A Budapesti Sporthorgászok
hivatalos közlönye
1925 –1933

SZÍNES HORGÁSZKALAUZ
2000-2001 összesen 72 szám

A TERMÉSZET
1897-1944

TERMÉSZET ÉS ÁLLATVÉDELEM
1937 –1944

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
1887-1902

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÜZETEK
1882- 1917

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
ÉS PÓTFÜZETEI
1869 – 1944

VADÁSZAT ÉS ÁLLATVILÁG
1901- 1918

VADÁSZAT- HALÁSZAT
WEEKEND-TURISZTIKA
1933-1944

VADÁSZ- LAP
1880-1920

VÍZÜGYI ÉS HAJÓZÁSI KÖZLÖNY
1891-1919

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK
1890 –

WOBLER
2000-2002

ZOOLOGIAI LAPOK
1899 –1917

SOROZATOK

A HALHÚSTERMELÉS
FEJLESZTÉSE
MÜLLER FERENC
Szikes talajok hasznosításának
gazdaságossága vizesforgóval
Szarvas, 1975
HAKI
59 oldal+19 oldal melléklet
(A halhústermelés fejlesztése 1.)

BÚZA LÁSZLÓ
A fertőző hasvízkór oktanának,
megelőzésének és gyógykezelé-
sének tanulmányozása
Szarvas, 1975
HAKI
49 oldal+összegzés
(A halhústermelés fejlesztése 2.)

FÁBRY GYÖRGYNÉ
A szarvasi vizesforgóban kezelt
tavak talajainak kémiai vizsgálata
Szarvas, 1975
HAKI
57 oldal+34 oldal melléklet
(A halhústermelés fejlesztése 3.)

BAKOS JÁNOS
Halgenetikai kutatások fejlődése
eredményei Magyarországon
1975-ig
Szarvas, 1976
HAKI
61 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 4.)

RUTTKAY ANDRÁS
Halastavak anyag- és energia-
forgalmának vizsgálata
Szarvas, 1976
HAKI
(A halhústermelés fejlesztése 5.)

MARIÁN TERÉZ
Halkariológiai vizsgálatok
Szarvas, 1978
HAKI
88 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 6.)

BÍRÓ PÉTER
A fogassüllő táplálékának,
növekedésének és produkciójának
vizsgálata a Balatonban
Szarvas, 1979
HAKI
173 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 7.)

FARKAS JÓZSEF-
OLÁH JÁNOS
Halparazita vízipenészek ökológiája
és fungicid érzékenysége
Szarvas, 1979
HAKI
96 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 8.)

HORVÁTH LÁSZLÓ
A ponty ( Cyprinus carpio L.)
petefejlődésének elemzése
és szabályozása
Szarvas, 1980
HAKI
166 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 9.)

OLÁH JÁNOS ÉS MUNKATÁRSAI
Nitrogénkötés halhústermelő
agroökoszisztémákban (Balaton,
víztározó,halastavak)
Szarvas, 1981
HAKI
208 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 10.)

OLÁH JÁNOS ÉS MUNKATÁRSAI
Kopoltyúnekrózis (Környezet, stressz,
kórokozó)
Szarvas, 1982
HAKI
348 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 11.)

OLÁH JÁNOS – JANURIK ENDRE
Sekély tavak nitrogénforgalmának
mérési módszerei
Szarvas, 1985
HAKI
226 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 12.)

OLÁH JÁNOS ÉS MUNKATÁRSAI
Hévízek halas hasznosítása és
elhelyezése
Szarvas, 1987
HAKI
72 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 13.)

O. TÓTH ERZSÉBET
Fehérjetermelés és hasznosítás
Halhústermelő rendszerekben
Szarvas, 1988
HAKI
118 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 14.)

PEKÁR FERENC (szerk.)
XVI. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1992
HAKI
163 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 15.)

HALÁSZATFEJLESZTÉS
PEKÁR FERENC (szerk.)
XVII. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1993
HAKI
137 oldal
(Halászatfejlesztés 16.)

KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XVIII. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1994
HAKI
244 oldal
(Halászatfejlesztés 17.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XIX. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1995
HAKI
189 oldal
(Halászatfejlesztés 18.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XX. Halászati Tudományos Tanácskozás
Szarvas, 1996
HAKI
220 oldal
(Halászatfejlesztés 19. )

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XXI. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1997
HAKI
161 oldal
(Halászatfejlesztés 20.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XXII. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1998
HAKI
181 oldal
(Halászatfejlesztés 21.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XXIII. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 1999
HAKI
191 oldal
(Halászatfejlesztés 22.)

CSENGERI ISTVÁN (szerk.)
Fish And Crustacean Nutrion…
(angol nyelvű konferencia kötet)
Szarvas, 2000
HAKI
211 oldal
(Halászatfejlesztés 23.)

VÁRADINÉ KINTZLY ÁGNES (szerk.)
XXIV. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 2000
HAKI
191 oldal
(Halászatfejlesztés 24.)

BÖRCSÖK JÓZSEFNÉ (szerk.)
25 éves a Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 2001
HAKI
66 oldal
(Halászatfejlesztés 25.)

PEKÁR FERENC (szerk.)
XXV. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 2001
HAKI
210 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 26.)

PEKÁR FERENC (szerk.)
XXVI. Halászati Tudományos
Tanácskozás
Szarvas, 2002
HAKI
144 oldal
(A halhústermelés fejlesztése 27.)

HORGÁSZHALAINK
BOKOR KÁROLY
A süllő horgászata
Budapest, 1995
Fish Bt.
144 oldal
(Horgászhalaink I.)

KOVÁCH SÁNDOR –
VÁRSZEGI JÓZSEF
A ponty horgászata
Budapest, 1996
Fish Bt.
144 oldal
(Horgászhalaink II.)

SZARKA LÁSZLÓ
Keszeghorgászat modern
módszerekkel
Budapest, 1996
Fish Kiadó
147 oldal
(Horgászhalaink III.)

FÜSTÖS GÁBOR
Harcsa pergetés
Budapest, 1997
Fish Bt.
134 oldal
(Horgászhalaink IV.)

CSUKAHORGÁSZAT
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1997
Fish Bt.
120 oldal
(Horgászhalaink V.)

BÉKÉS HALAINK HORGÁSZATA
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1998
Fish Könyvkiadó
132 oldal
(Horgászhalaink VII.)

RAGADOZÓ HALAK HORGÁSZATA
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1999
Fish Könyvkiadó
168 oldal
(Horgászhalaink VIII.)

KÜLÖNFÉLE HORGÁSZMÓDSZEREINK
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1999
Fish Könyvkiadó
145 oldal
(Horgászhalaink IX.)

MŰCSALIS HORGÁSZAT
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 1999
Fish Könyvkiadó
142 oldal
(Horgászhalaink X.)

HAMAR FERENC
Etetőanyagok, etetési technikák
Budapest, 2000
Fish Kiadó
114 oldal
(Horgászhalaink XI.)

HUNYADY ATTILA
A süllőhorgászat módszerei
Budapest, 2000
Fish Bt.
163 oldal
(Horgászhalaink XII.)

SZARKA LÁSZLÓ
Versenyhorgászat
Budapest, 2001
Fish Kiadó
138 oldal
(Horgászhalaink XIII.)

MAGYAR HORGÁSZÍRÓK
ELBESZÉLÉSEI
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2001
Fish Könyvkiadó
164 oldal
(Horgászhalaink XIV.)

HARCSA HORGÁSZAT
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2002
Fish Könyvkiadó
140 oldal
(Horgászhalaink XV.)

PONTYHORGÁSZAT MODERN
MÓDSZEREKKEL
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2003
Fish Bt.
225 oldal
(Horgászhalaink XVI.)

AMÚR HORGÁSZAT
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2003
Fish Bt.135 oldal
(Horgászhalaink XVII.)

HALÉTELEK HORGÁSZOKNAK
Szerkesztette: Oggolder Gergely
Budapest, 2003
Fish Bt.
72 oldal
(Horgászhalaink XVIII
HORGÁSZPRAKTIKÁK

ÖRLEY DÉNES
A horgászbot
Budapest, 1985
Mezőgazdasági Kiadó
43 oldal

PINTÉR KÁROLY
Halhatározó
Budapest, 1989
Mezőgazdasági Kiadó
53 oldal

FERENCZY DÉNES
Nyíltvízi pontyozás
Budapest, 1989
Mezőgazdasági Kiadó
47 oldal

NAGY ANDRÁS BÉLA
Fogjunk többet!
Tapasztalatok és tanulságok
a horgászatról
Budapest, 1990
Mezőgazdasági Kiadó
45 oldal

FERENCZY DÉNES
Keszegezés
Budapest, 1990
Mezőgazdasági Kiadó
51 oldal

FERENCZY DÉNES
Az orsó
Budapest, 1990
Mezőgazdasági Kiadó
32 oldal

HONTHEGYI MÁTYÁS
Horgok, zsinórok jó tanácsok
Budapest, 1999
Mezőgazda Kiadó – Planétás
47 oldal