A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényVM rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapítása

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 16.,
17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § j) pontban
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:Tartalom átvétel
Horgász írások

Szavazás

Horgászjegy árak:
 Bibliográfia
Ponty profil