Halászat a Balatonon - egy új remény ?Az előzetes várakozásoknak megfelelően teljesen átalakul a balatoni halászat, a halgazdálkodással a jövőben egy nonprofit társaság foglalkozik, a cég többi egységét privatizálják.

A Balatoni Halászati Zrt. fő feladata a Balatonnal kapcsolatos komplex kormányzati célkitűzések keretében a természetes halfauna védelme, s a közszolgáltatási jellegű busa, valamint a keszeg állami ellentételezés mellett is veszteségesen végezhető állományszabályozó halászata és feldolgozása, a havária-helyzetek kezelése és a balatoni horgászati feltételek javulásának biztosítása.

A versenykörnyezetben folytatott piaci típusú tevékenység (tógazdasági haltermelés és halfeldolgozás-értékesítés) ellenére a társaság évek óta forráshiánnyal küzd, nehéz likviditási helyzetben van.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntött arról, hogy a Balatoni Halászati Zrt. működését, továbbá a Balaton hasznosítását - főként közcélú alapokra való helyezésével (halászat, horgásztatás) - rendezi, tájékoztatott Száraz Gábor, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szóvivője. A Balatoni Halászati Zrt.-ből kiválás útján - a vagyonstruktúra átalakításával - létrejön a százszázalékos állami tulajdonban lévő Balatoni Halgazdálkodási Zrt.

A non-profit társaság 100 millió forint jegyzett tőkével és 450 millió forint saját tőkével alakul meg. Az új cég jogutódlással továbbviszi a halászati jogot, ellátja a közszolgáltatási feladatokat, biztosítja a horgásztatást és a horgászturisztikai szolgáltatásokat, valamint közreműködik a Balaton ökológiai állapotának megőrzésében és javításában.

Tevékenység a Balatonra és a Kis-Balatonra koncentrálódik. Feladatai közé tartozik az állományszabályozó szelektív halászat, a keszeg állománygyérítő halászata, az angolna halászata, a balatoni halgazdálkodás terve, haltelepítése, természetes szaporulat elő- segítése, a horgászturisztika, valamint a halőrzés-védelem.

A társaságnak ehhez kapcsolódóan éves szinten mintegy 250-300 millió forintot kitevő működési költségét a közszolgáltatási feladatait elrendelő szervezetek - a környezetvédelmi és a mezőgazdasági tárca a Balaton Fejlesztési Tanács - ellentételezik.

A kiválással párhuzamosan a megmaradó Balatoni Halászati Zrt. értékesítésre kínálja fel a tógazdaságokat, a halfeldolgozó üzemet, a halfeldolgozáshoz és kereskedelmi tevékenységhez kötődő eszközöket, melyek bevételéből teljeskörűen rendezi kötelezettségeit.

A vagyonstruktúra-átalakítás folyamat az idei év utolsó negyedévéig valósul meg.

Forrás :http://www.naplo-online.hu
Szerző: Tremmer Tamás

Halászat a Balatonon - egy új remény ?


Hozzászólás

Bocs a robotok miatt kell.......

Horgász írások

Szavazás

Horgászjegy árak:
 Bibliográfia
Ponty profil