admin blogjaÁradás = Halbőség

Áradás = Halbőség

Várhatóan már a jövő év második felében érzékelhető lesz a halászok és horgászok zsákmányában az a bőséges halszaporulat, mely a Tisza idén eddig tapasztalt magas vízállásának köszönhető - mondta Csoma Gábor, a folyó középső szakaszát kezelő Halász Kft. ügyvezetője az MTI-nek hétfőn. A folyó Kisköre és Tiszaug közé eső, mintegy 150 folyam kilométernyi szakaszát hasznosító szajoli székhelyű vállalkozás irányítója elmondta: a mezőgazdaság számos egyéb ágazatában dolgozók nehézségeivel ellentétben a halászok és horgászok számára átlagon felüli eredményességet ígérnek a Tisza idei áradásai.

Deszkán állva

Ó, micsoda stílus...

Budapesti Horgászok Egyesülete

Mint az egyesület legrégibb tagjainak egyikét, engem kért fel a szerkesztőség, hogy a keletkezés történetét röviden vázoljam.
Tehát: 1909 októberének egyik borongós délutánján történt, hogy a budai Császárfürdő előtti Duna parton Francisci Árpád, Mikes György, Moldán Alhin, Pálmay Géza és e sorok írója kedvteléssel szemlélték, miként fogott Sztanó Géza horgásztársuk rövid idő alatt két márnát. A horgászat soha ki nem menthető tárgyáról beszélgetve értünk a Margit-híd alatti rakodó-partra; itt vetette fel Francisci és Sztanó a horgászegylet alapításának eszméjét, amely általános helyesléssel találkozott. A részletes megbeszélés még aznap este folyt le a Tilly-féle vendéglőben. Ennek eredményeképpen a Pálffy-téri Borowszky féle vendéglőben 1909 október 29 én már alakuló gyűlést tarthattunk, amelyen a Sztanó Géza által kinyomatott és szétküldött meghívókra 46 horgász gyűlt egybe.

A Francisci Árpád jelölőlistája alapján történt szavazás eredménye képen elnökké: Semsey Mórt, alelnökké: Simonsits Ferencet, titkárrá: Conha Ferencet, pénztárnokká pedig Sztanó Gézát választották meg. Megválasztották ugyanakkor a választmányi tagokat és póttagokat, valamint az ellenőröket is, de ezek névsorát már nincs módomban közölni.

Megalakult tehát a várva-várt egyesület „Budapesti Horgászok Egyesülete” címen és elfogadták a Francisci Árpád akkori Kassa-Oderbergi vasúti felügyelő által szerkesztett és felolvasott alapszabályokat is, melyeket a M. kir. Belügyminisztérium 1910. évi április 6-án 41.654/V—a sz. reNdeletével hagyott jóvá. Ez alkalommal is hangsúlyozom, hogy a megalakulást első sorban Francisci Árpádnak és Sztanó Gézának köszönhetjük.

Dunai horgászjegy


A tagok sorába a megjelent 46 horgász kivétel nélkül azonnal belépett. A megalakulás fölötti öröm oly nagy volt, hogy a sporthorgászatra alkalmas vizek bérletéről is azonnal tanácskozni kezdettek.

A jóváhagyott alapszabályok szerint: „Az egyesület célja kizárólag a horgászat gyakorlásának zavartalan és eredményes biztosítása, mely cél egyrészt alkalmas vízterületek bérelése, a halállomány szaporítása, másrészt a szakba vágó felolvasások és vitatkozások rendezése s a tagoknak a horgászatban való elméleti és gyakorlati oktatása által értetik.

Dunai horgászjegy


„Az egyesület tagjai, az alapító tagok, akik egyszer s mindenkorra legalább egyszáz korona és a rendes tagok, akik évi tíz korona tagdíjat fizetnek az egyesület pénztárába. Az egyesület tagja lehet minden büntetlen előéletű, önálló keresettel bíró egyén, aki a 20. életévét betöltötte”.

Ezek az alapszabályok akkoriban teljesen megfeleltek s csak utóbb módosítottuk ezeket a viszonyok változásához mérten. A megalakulás óta immár több mint 15 év múlt el s a fokozatos fejlődés során egyesületünk jelentősen gyarapodott. Az első év 46 tagjával szemben ma már 350 rendes tagunk van s míg az első év kezdetén bérelt vizünk egyáltalában nem volt, ma több bérleten kívül oly vízterületünk is van (soroksári Duna-ág), hol tagjaink mérsékelt engedély díj fejében szép sikerrel hódolhatnak a mi testet edző és lelket gyönyörködtető kedves sportunknak.

Bányay Árpad
EInökhelyettes - 1925 Szept. 15.

Tassi horgászat

Tassi horgászat

A tassi víz igen változatos kedvelt vízterülete elsősorban a térség , Pest megye, a főváros horgászainak, ahol a Duna szinte teljes halfaunája megtalálható, a halállományt rendszeres pontytelepítéssel és ragadozó halak telepítésével is növelik.

2010. évben forgalmazott területi engedélyek :
Tagsági lappal kedvezményes 28000/ év, vagy 1800/nap
Ifjúsági: 13200/év, vagy 800/nap
Tagsági nélkül, teljes árú napijegy: 3400 Ft.

És az új 2010-es horgászrend a Tassi V-VI vízre:

Az engedély érvényes a horgászrend kiterjed a következő vízszakaszokra :

Rakéta úszós pontyhorgászat

Rakéta úszós pontyhorgászat

Újabb érdekes pontyhorgászati módszerre bukkantam. A módszer lényege: hogy a csalival megpakolt etetőúszót alatt tudjunk közvetlenül horgászni, rövid horogelőkével. A módszer nagyban hasonlít a Bagging waggler úszóhoz, de itt a csali és az etetőanya ugyan az - mégpedig csonti. Természetesen az etető rakétába kell egy kis kaja a csonti benntartásához.

A rakétaúszó maga egy szárnyas, élénk színű etetőkosár, mely kúp alakú, szárnyak vannak rajta a stabilitás érdekében és a plusz felhajtóerőt a kúp végében még egy kis polisztirol hab növeli.

A működése roppant egyszerű az úszóból kihulló csali oda vonza a halakat, és a rövid előkére szerelt lebegő horgot még az gyanakvóbb pontyok is felveszik a táplálkozás lendületében. A kapás szinte azonnal várható, amennyiben a helyen tartózkodnak halak.

Egy próbát mindenképpen megér. Nem tudom kapható-e itthon valami hasonló eszköz? Ha nem, - akkor barkácsolók előnyben....

Egy hasonló bejegyzés :
http://horgaszat.hu/irasok/erdekes-pontyhorgaszat

Egy érdekes történet - Dunaszegről - már nem vagyunk itthon

Egy érdekes történet - Dunaszegről - már nem vagyunk itthon

Dunaszeg - Osztrák tulajdonosa lett a dunaszegi bányatónak: gazdája kibővítve kavicsbányászatra készült, ám ezt a helyiek megakadályozták.

Válaszként a ˝sógor˝ megszerezte a halászati jogot: az ottani horgászegyesület bérleti díjat fizet, s bár évekig telepített, most nem foghat ki minden halat.

Több tízmillió forintért adta el a helyi szövetkezet még jó néhány éve azt a dunaszegi bányatavat, amely a védett, Alsó-Szigetköz legnagyobb morotvatavával van összekötve. A bányató medre egyenetlen, több helyütt 4–5 méter mély, de van, ahol eléri a 16 métert is. A tó halállományát részben a telepítések határozzák meg: a helyi horgászegyesület pecásai leginkább pontyot, amurt, busát, csukát, süllőt és harcsát fognak. ˝Alkut kötöttünk, tűrünk, de gondjaink akadnak a másik osztrák bérlővel˝ – mondta a Kisalföld Horgász Egyesület elnöke, Szabó Lajos.

Egybotos horgászjegy

Egybotos horgászjegy

Két horgász boltban is jártam a napokban és meglepődve hallottam, milyen népszerű lett idén az "egy botos horgászjegy" . Igazából nem hiszem, hogy az sporthorgászok tábora nőtt meg ennyire, vagy hogy ezentúl kevesebb elvitt hallal is beérnék a sporik. Egyszerűbb a dolgok nyitja - szegénység van kérem, és nagyon nem mindegy, hogy pl. a dunai horgász, 6500 vagy 12000 forintot présel ki a szűkös családi költségvetésből a "naplopásra" .... horgászatra. Ezután, maximum megelégszik a napi 1 ragadozó hal, 1 békés hal + 3 kg. egyébbel, - már ha fog a Dunán halat.Tartalom átvétel