Újra folyó lehet a Holt-Marcal

Újra folyó lehet a Holt-Marcal

A Holt-Marcal vízminősége egyre romlik, fennmaradásához elengedhetetlenek olyan lépések, mint például a szakasz visszafolyósítása, a mederfenék kotrása vagy a halak szabad vándorlását biztosító zsilipfelújítások.

Az Európai Unió új vízpolitikája, a „Víz Keretirányelv” célja, hogy 2015-re a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotba kerüljenek. A cél eléréséhez szükséges, a megyére vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervet a lakosság véleményezheti. A véleményezési folyamat tart.

A Nádorvárosi Horgász Egyesület a Holt-Marcal, a Marcal-tó és a Pándzsa egy szakaszát kezeli. A napokban Pápán tartott fórumon az egyesület és a Magyar Vagon- és Gépgyár Horgászegyesület – kezelésében van a Holt-Marcal egy felső szakasza – képviselőivel együtt vettek részt. Horgászaink és a víz minőségének javítása érdekében a Holt-Marcal egészére ismertettük elképzeléseinket, bízva abban, hogy tervjavaslataink a rövid és középtávú gazdálkodási tervek között megvalósulnak. A fórumon együttműködtünk a szomszédos MVG Horgászegyesület képviselőivel, hiszen azonos problémáink vannak. Elképzeléseinket szakértők bevonásával alakítottuk ki – mondta Sándor András, a Nádorvárosi HE elnöke.

Az egyesületek képviselői kinyilvánították: a jelen körülmények között a víz minőségének javítására kézenfekvő és középtávon megvalósítható megoldás a Holt-Marcal visszafolyósítása.