Tassi horgászat

Tassi horgászat
A tassi víz igen változatos kedvelt vízterülete elsősorban a térség , Pest megye, a főváros horgászainak, ahol a Duna szinte teljes halfaunája megtalálható, a halállományt rendszeres pontytelepítéssel és ragadozó halak telepítésével is növelik.

Tass V-VI.

TASSI V-VI. HORGÁSZREND Érvényes: 2021. január 1-től a 2021. horgászévre a Tassi V-VI. vízterületre

I. Általános szabályozási előírások
1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, a MOHOSZ által kiadott Országos Horgászrendet (OHR), valamint a jelen helyi horgászrend szabályait.

2. A helyi horgászrend (HHR) tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, így horgászati szabályai – külön hivatkozás vagy szigorító MOHOSZ szabályozás hiányában – a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival együtt értelmezendőek. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok és az OHR rendelkezéseit szükséges betartani.

3. A horgászat megkezdésének és gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok, valamint egy arcképes személyazonosító igazolvány megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása, ellenőrzéskor felmutatása.

4. A MOHOSZ előírása alapján a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a HHR-t is a horgászat során nyomtatott formában magánál tartani. Lehetőség szerint kérjük a területi jegy ellenőrzésre való bemutatását egy arra alkalmas készülék (tablet, okostelefon) képernyőjén is a horgászat teljes időtartama alatt biztosítani.

5. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult, egyben köteles a területi jegyen szereplő vízterület aktuális horgászati információinak megismerésére is. További információszolgáltatás a MOHOSZ honlapján (www.nyito.mohosz.hu), valamint a közösségi oldalain és a halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.

6. Amennyiben szabálytalanságot tapasztal, vagy a vízterülettel kapcsolatos bejelentést tenne, hívja a halőri telefonszámokat: 06-30-454-6917, vagy 06-30 454 8288, ezen elérhetőségek a HHR végén olvashatók.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
7. A területi jegy érvényes és a HHR hatálya kiterjed a következő vízszakaszokra: A Tassi V-ös vízterületre, amely a R/S/D hajózsilipjének alsó (déli) kapujától az Osztó-sziget déli határáig tart. A Tassi V-ös vízen horgászni csak a hajózó zsilip déli kapuja alatt felállított vízügyi kerítésen kívül engedélyezett. A HHR hatálya kiterjed továbbá a Tassi VI-os vízterületre, amely az Osztó-sziget déli határától a Nagy-Dunai torkolatánál lévő 0-ás folyamkilométer-kőig, illetve a vízterület határának kétoldali kijelölési vonaláig tart. A Tassi VI-os vízhez tartozik az Osztó-sziget másik oldalán a Turbina-ág is.

8. A vízterület parkolójának használata térítésmentes, őrzést nem tartalmaz.

9. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése tilos. A parton elhelyezett készségek, felszerelések a horgászhely átmeneti foglalására sem használhatók. Jelzés esetén azokat a halőr köteles felelős őrzésre átvenni és az így szabaddá tett horgászhely az általános szabályok szerint elfoglalható. Csónakból kizárólag partra húzott csónak esetében – mások zavarása, akadályozása nélkül – engedélyezett a horgászat.

10. Statikus horgászhely (külön MOHOSZ kijelölés hiányában a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.

11. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

12. A horgászat közben keletkezett szemét a vízparton létesített tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. A MOHOSZ a HHR keretei között rendelkezhet úgy is, hogy a keletkezett szemetet a horgászat befejezését követően minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.

13. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a MOHOSZ felé azonnal bejelenteni.

14. Kutya, vagy egyéb háziállat csak mások zavarása és veszélyeztetése nélkül tartózkodhat a horgásszal a területen, a keletkező hulladék szemétként történő kezelése mellett. A kutya fürdetése tilos.

15. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.

16. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, illetve egyes helyeken csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag tűzrakásra nem gyűjthető. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz eloltását.

17. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.

18. A vízparton, horgászterületen elhelyezett berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége. A védterületen kiépített kommunális létesítmények használata térítésmentes. A berendezési tárgyak és tisztaság megóvása a mindenkori használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

III. Horgászetikai előírások
19. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

20. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.

21. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

IV. Speciális horgászrendi előírások

22. A MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között, a jogszabály által előírt kötelező adatok mellett valamennyi területi jegyen meghatározza az általános érvényességi időszakot (ide nem értve a horgászatra külön engedélyezett időszakokat), a fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot, valamint azt a vízterületet és víztérkódját, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.

23. A vízterületen kíméleti terület nem került kijelölésre.

24. A horgászati idő I. 1-III. 15., valamint XI. 1.-XII. 31. között a VI-os vízen kizárólag 7-17 óra, az V-ös vízterületen 7-21 óra között értelmezendő. Az év többi részében az éjszakai horgászat is megengedett.

25. Gyermekhorgász biztonsági okok miatt csak a Tassi VI-os vízterületen horgászhat kizárólag nagykorú felügyelete mellett. Ifjúsági horgász éjszaka egyedül, felnőtt horgász jelenléte nélkül nem horgászhat.

26. A horgászat idejét tekintve aktív horgászatnak minősül, ha a horgász bármilyen szereléke a vízben van, azaz a bedobás legalább egy horgászkészséggel már megtörtént.

27. A vízterületen tilos a lékhorgászat.

28. Halradar, távirányítású etetőhajó használata és a behúzás tilos. Bármilyen csónakmotor (elektromos is) használata – MOHOSZ engedély hiányában – is szintén tilos.

29. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.

30. A pergető horgászat március 1. április 30. között tilos. A MOHOSZ az időjárási viszonyok (ívás feltételei) függvényében e tilalmat hirdetményben módosíthatja.

31. A hal méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig, a test középvonalán és annak görbületét is követve kell megállapítani. A méréshez a horgász köteles megfelelő mérőszalagot tartani magánál.

32. Ha a horgászat során a megtartott elvinni kívánt és így szákba került halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett napi maximumot, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.

33. Ha a napi elviteli mennyiség esetében, illetve a II. kategória szerinti halaknál az utolsó fogott hallal a horgász a napi súlyhatárt átlépi, az még megtartható.

1 Egy horgászat alkalmával fajonként elvihető napi darabszám-korlátozással védett halfajok összesen nem haladhatják meg az 5 kg-ot!

2 Az évente összesen elvihető halfajokon belül maximum 20 db ragadozó hal fogható ki.

35. A 60 cm-nél nagyobb pontyot, valamint 80 cm-nél nagyobb méretű fogassüllőt tilos megtartani.

36. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

V. Az éves összevont országos területi jegyekre vonatkozó előírások

37. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános országos felnőtt kedvezményezett, az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett, az éves általános országos gyermek területi jegyek érvényessége a Tassi V-VI. vízterületre is kiterjed azzal, hogy a Tassi V-VI. HHR szabályai kötelező érvényűek.

38. Az éves általános országos felnőtt területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db, az egyéb kifogható halakból 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg fogható ki, az adott vízterületre vonatkozó HHR korlátozások figyelembevételével, valamint egy időben 2 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi kifogható halmennyiség azonos az éves általános felnőtt és emelt áras területi jegyben foglaltakkal.

39. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.

40. Az éves általános országos kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi kifogható halmennyiség azonos az éves általános ifjúsági és turista területi jegyben foglaltakkal.

41. Az éves általános országos gyermek területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 5 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 3 db, az egyéb kifogható halakból 20 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 10 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR korlátozások figyelembevételével, valamint 1 úszós horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi darabszám korlátozással védett halfajokból naponta 1 db (maximum 5 kg), darabszám korlátozással nem védett halfajokból 5 kg tartható meg.

VI. Halvédelmi előírások

42. A gyári műcsalik esetében rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.

43. Háromágú horog – a gyári műcsalik kivételével – nem használható.

44. A vágóhorog és a kapcsos halkiemelő használata tilos.

45. Drótszák, nagy szembőségű műanyag tartószák hal tartására nem használható. Pányvára (kantárra) csak ragadozó hal fűzhető fel, halanként 1 db szájbilincs alkalmazásával.

46. A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt hal kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. Egy haltartó szákban vagy pontyzsákban csak egy horgász zsákmánya tárolható.

47. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. A horgász a készségét a horgászhely átmeneti elhagyásakor minden esetben köteles kivenni.

48. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.

49. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával kerül a horgász birtokába, halgazdálkodási hasznosító a hal elviteléért ellenértéket nem állapíthat meg. A szabályosan kifogott és így megtartott halak cseréje, illetve ezek horgászati tevékenység folytatása során (zárt vizeken a horgászhelyen, a vízparton) történő átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező horgászatot folytató személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

50. Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a fogható méretet eléri. A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, tömegét, és a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ részére (1511 Budapest, Pf. 7) kell beküldeni.

51. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.

52. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

53. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

54. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre; róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet; jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától maximum 5 évre eltiltható.

55. A MOHOSZ a helyi sajátosságok alapján jogosult visszavonásokat és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.

56. A MOHOSZ igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel ellátott halőrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, valamint visszatartására. Ellenőrzési szempontból a védterületen belül tartózkodó vendégek, kísérők is horgásznak minősülnek. A vízterületen ellenőrzésre jogosult még az Állami Halőri Szolgálat a halgazdálkodási hatóság munkatársa és a Rendőrség szolgálatban lévő, intézkedésre jogosult tagja. A hivatásos halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek.

Bővebben: Mohosz.hu

Halőri telefonszám: +36 30 454 6917; +36 30 454 8288