halakA ponty mesterséges szaporítása

Szerzők: 
Woynarovich Elek
Kiadó: 
Akadémia
Kiadás helye: 
Budapest
Kiadás éve: 
1953
Oldalszám: 
15

(Klny. a MTA Agrártudományok
Osztályának Közleményei
3. köt. 1-2.)

A ponty mesterséges szaporítása kapcsán végzett biológiai megfigyelések

Szerzők: 
Woynarovich Elek
Kiadó: 
Akadémia
Kiadás helye: 
Budapest
Kiadás éve: 
1954
Oldalszám: 
15

(Klny. a MTA Biológia és Orvosi
Tudományok Osztályának Közleményei
5. Köt. 213. szám)

Az elevenszülő fogasponty (poeciliidae) előfordulása hazánkban

Az elevenszülő fogasponty (poeciliidae) előfordulása hazánkban
Szerzők: 
Wiesinger Márton
Kiadás helye: 
Budapest
Kiadás éve: 
1948
Oldalszám: 
12 oldal+IV tábla
A magyar halászat és ichthyológia története az utolsó 25 év alatt

Szerzők: 
Vutskits György
Kiadó: 
Pátria
Kiadás helye: 
Budapest
Kiadás éve: 
1916

(Klny. az Állattani közl. 1916. évf.)

A magyar birodalom halrajzi vázlata

Szerzők: 
Vutskits György
Kiadó: 
Surjánszky József könyvnyomdája
Kiadás helye: 
Keszthely
Kiadás éve: 
1904
Oldalszám: 
57

(Klny. a Keszthelyi Római Kat. Főgim-
názium 1903-1904. évi értesítőjéből)

A halakról általánosan és a Balaton halfajairól különösen

A halakról általánosan és  a Balaton halfajairól különösen
Szerzők: 
Vutskits György
Kiadó: 
Keszthelyi Kir. Katholikus Gymnasium értesítője
Kiadás helye: 
Keszthely
Kiadás éve: 
1891
Oldalszám: 
95
A mesterséges haltenyésztés és a vele rokon vízhasználatok közgazdasági jelentősége a magyar mezőgazdaság fejlesztésénél

Szerzők: 
Vladár Sándor
Kiadó: 
Hellas
Kiadás helye: 
Budapest
Kiadás éve: 
1925
Oldalszám: 
39


Tartalom átvétel
Horgász írások

Szavazás

Horgászjegy árak:
 Bibliográfia
Ponty profil