Óriás busák a Balatonban



Óriás busát – 51 kilósat fogtak minap a halászok. Bár hivatalos „rekordlista” nincsen, ez a példány minden bizonnyal a legnagyobbak közül való.

Senki sem tudja pontosan, hogy mekkora a balatoni busaállomány, bár a halbiológiai kutatások szerint ma a Balatonban élő összes halmennyiségnek körülbelül egyharmadát, ötezer tonnányit tesz ki. Társaságunk egyik fő feladata a busaállomány gyérítése, hiszen ez a távol-keleti származású, planktonevő hal súlyosan veszélyezteti a Balaton ökológiai állapotát.

A direkt telepítés harminc évvel ezelőtt befejeződött: 1972 és 1983 között összesen közel 1,8 millió db kétnyaras busát telepítettek a Balatonba. Azóta is folyik a vita a szakemberek között, hogy honnan származnak a rendszeresen fogott, fiatalabb egyedek. Bizonyos megfigyelések szerint esetenként le is ívhat a távol-keleti jövevény a tóban (korábban telepítésének egyik magyarázata éppen az volt, hogy karbantartható az állomány, hiszen hazai körülmények között nem szaporodhat), de valószínűbb magyarázatnak látszik a busa-állomány folytonos utánpótlására, hogy a befolyó vizekkel, a környékbeli halgazdaságokból szökik be a fiatal busa a Balatonba.

Társaságunk halgazdaságaiban nem tenyésztünk, nevelünk busát, – a számunkra adott közfeladat a busaállomány gyérítése. Zsákmányunk átlagsúlya 16 kiló körüli, de sokszor kerülnek a hálóba 40 kilós példányok. Az ennél nagyobbak, ötven kiló körüliek már ritkábban, – a minap fogott 51 kilós busa minden bizonnyal a Balatonban élő legnagyobbak közül való. Vajon hány ilyen monstrum lehet a Balatonban?

Az állított hálós módszerrel – nagy szembőségű hálókkal – szelektíven tudjuk halászni a busát. A módszer kiválóan alkalmas a nagytestű halak gyérítésére, – nincs is más lehetőség kifogásukra. Ezt a módszert a horgászok is elfogadják, hiszen a közvélemény kutató kérdőívünket kitöltő horgászok többsége (38%-uk) az állított hálós (jelenleg is alkalmazott) halászat intenzitásának fokozását tartaná célravezetőnek a busaállomány gyérítésében.

forrás: www.balatonihal.hu

- véleményem szerint jóval nagyobbak is élhetnek a Balatonban-

Óriás busák a Balatonban


Hozzászólás

Bocs a robotok miatt kell.......

Horgász írások

Szavazás

Horgászjegy árak:
 Bibliográfia
Ponty profil